PHILIPS KATALOG SIJALICA I PREDSPOJNIH SPRAVA 

                                                                                              katalog PHILIPS online


                      

   
                                                           


                        


 
                                                          


 
                                                                  


ASORTIMAN PHILIPS RASVETNIH TELA        
 
STANDARDNE SIJALICE– bistra,mat,soft,opal,mlecna,Deco
Sveca B35,BW35,BXS35  25W,40W,60W,230V, E-14
Standardna A55, 25W, 40W,60W, 75W,100W,230V, E-27
Standardna 150W,200W,300W, 230V, E-27,E-40

STANDARDNE SIJALICE – u boji
A-55, 15W,20W, 230V, E-27 - crvena,zelena,plava,zuta

OBLIK KUGLA – bistre,mat,opal,crvena,zelena,plava,zuta,Party colored
P45,15W,25W, 40W, 60W,230V, E-14
P45,15W,25W,40W, 60W,230V, E-27

MODEL SOFTONE
Sveca B-35,25W,40W,60W, 230V, E-14 – bela

MODEL SOFT SIJALICE - illu
T45, 25W,40W,60W, 230V, E-14 - bela
T45, 25W,40W,60W, 230V, E-27 - bela

REFLEKTOR SIJALICA SPOTLINE
NR95 , 100W,150W  230V, E-27
NR80,75 W, 100W, 230V, E-27, 25 stepeni
NR63,25 W,40 W,60 W, 230V, E-27, 30 stepeni
NR50,25 W,40 W, 230V, E-14, 30 stepeni
NR39, 30 W, 230V, E-14, 45 stepeniREFLECTOR SIJALICE PAR20,PAR30S,PAR38,PAR56 - Economy

PAR20 - spot,flood 50W , 10dgr,30dgr, 240V, E-27  

PAR30 - spot,flood 75W,100W, 10dgr,30dgr, 240V, E-27
PAR38 - spot,flood 80W,120W, 240V, E-27
PAR56 - 300W, 230V, GX 16D , WFL 40 stepeni
PAR56 - 300W, 230V, GX 16D , FL 25 stepeni
PAR56 - 300W, 12V za bazene , WFL 40 stepeni

REFLEKTA SIJALICE PAR-38 / u boji - Color
PAR 38 80W, 230V, E-27 - plava,zelena,crvena,zuta  

REFLEKTA SIJALICE U BOJI
NR 80, 60 W, 230V, E-27, plava,zelena,narandzasta,crvena,zuta
NR 63, 40 W, 230V, E-27, plava ,zelena,crvena,zuta
NR 50, 40 W, 230V, E-14,plava,zelena,crvena,zuta

DEKORATIVNE SIJALICE
Uvijena sij. – amber BW-35, 25W,40W,60W, 230V, E-14
Plamen sveca - bistra,mat BXS-35, 25W,40W, 230V, E-14
Mini colorenta T-20, 25W, 230V, E-14
Deco spiralna T-45, 35W, 230V, E-27

MODEL – GLOBE SOFT
G80, 60W, 230V, E-27 - bela
G95, 60W,100W, 230V, E-27 - bela
G120, 60W,100W, 230V, E-27 - bela

OBLIKA CEVI - led Philinea -  Linestra - Stripline
T30 – 35W,60w 230V, S14D 1 kontakt
T30 – 35W,60w 230V, S14S 2 kontakta
T30 – 120W, 230V, S14S 2 kontaktaMODEL DAYLIGHT BLUE
A60,60W,100W, 230V, E27

ANTI-INSECT SIJALICE
60W,100W,230V, E-27

VAGONSKE SIJALICE
 25W,40W,60W,100W, 24V, E-27 , LED E27 24V 13W 4000K

ZIVINE SIJALICE
HPL-N , HPL4  50W,80W,125W, E-27
HPL-N 250W,400W,700W, E-40, HG - tvrdo staklo

PHILIPS HPR 125W E27 UV sijalica
- sijalica HPR je robusne konstrukcije,dugog veka trajanja i sa dobrim odrzavanjem nivoa UV zracenja
- sa ugradenim reflektorom i difuznim prednjim staklom,emituje zracenje uglavnom u oblasti talasnih duzina od 300nm do 400nm
- sijalica HPR je konstruisana da obezbedi jednostavan i rentabilan sistem za homogeno ozracivanje malih povrsina UV-A zracenjem
- poseduje homogeni snop zahvaljujuci unutrasnjem reflektoru i rasipnom prednjem staklu cime se izbegavaju troskovi nabavke posebnog reflektora
- nije potrebno dodatno hladenje,ne stvara se ozon,koristi prigusnice za zivine sijalice BHL 125w,nije potreban upaljac
- reprografija:kontaktno kopiranje,izrada ofset ploca i stampanih kola
- UV obrada i susenje UV lepka,lakova i mastila
- u tehnoloskim procesima gde se vrsi kontrola UV zracenjem

PHILIPS ZIVINE SIJALICE za rad bez prigusnice - fluosol
PHILIPS ML 100W,160W,250W, E-27, 230-240V
PHILIPS ML 250W,500W, E-40, 230-240V
PHILIPS ML-R 160W, E-27, 225-235V

PHILIPS HPS - High Pressure Sodium NATRIJUM SIJALICE visokog pritiska – cevne
PHILIPS SON-T Pro 70W, E-27
PHILIPS SON-T Pro 100W,150W,250W,400W,1000W, E-40

PHILIPS NATRIJUM SIJALICE visokog pritiska – elipsoidne
PHILIPS SON Pro 70W E, E-27
PHILIPS SON Pro 70W , E-27 - sa upaljacem
PHILIPS SON Pro 150W E,250W E,400W E , E-40

PHILIPS NATRIJUM SIJALICE visokog pritiska za rad sa zivinom prigusnicom
PHILIPS SON-H Pro 110W, E-27 - zamena za zivine sijalice 125W
PHILIPS SON-H Pro 220W, E-40 - zamena za zivine sijalice 250W
PHILIPS SON-H Pro 350W, E-40 - zamena za zivine sijalice 400W

PHILIPS NATRIJUM SIJALICE visokog pritiska - cevne
Master SDW-T 35W,50W,100W PG12-1 - beli natrijum , Master SDW-TG 50W,100W GX12 - beli natrijum

NATRIJUM SIJALICE visokog pritiska – cevne , sa integrisanom antenom
PHILIPS Master SON-T PIA PLUS Hg free 70W,100W,150W,250W,400W, E27 , E-40

PHILIPS NATRIJUM SIJALICA visokog pritiska – cevne
PHILIPS SON-T COMFORT Pro 150W,250W,400W,E-40

PHILIPS NATRIJUM sijalice niskog pritiska - cevne
PHILIPS Master SOX-E 18W,26W,36W SOX Pro 90W,135W,180W BY22D


METAL- HALOGENE ( HALIDNE) SIJALICE
PHILIPS Master HPI-T Plus 450W E-40 – cevne
PHILIPS Master HPI Plus BUS 400W, E-40 – elipsoidne
PHILIPS
Master HPI Plus 400W, E-40 – elipsoidne

• Kvarcna metalhalidna sijalica sa bistrim spoljasnjim cevastim balonom
• Jedinstvena troslojna tehnologija daje visoku svetlosnu iskoristivost kako u pocetku tako i za vreme veka trajanja,daje prirodnu belu 
  svetlost i dobru stabilnost boje
• Visok stepen udobnosti i bezbednosti tokom veka trajanja,minimalni troskovi odrzavanja,usteda inicijalnih troskova sa "Plus" konceptom
• Dobar ekoloski izbor u smislu ocuvanja zivotne sredine zbog dugog veka trajanja,u skladu sa RoHS i WEEEregulativom
• Sportsko osvetljenje, reflektorsko osvetljenje zgrada i spomenika,osvetljenje prostora, npr. luka i stambenih cetvrti,osvetljenje 
  nadstresnica,benzinskih pumpi, osvetljenje u hortikulturi
• HPI-T Plus sijalice zahtevaju primenu svetiljki sa zastitnim prednjim staklom
• Mogu da rade sa HPI isto kao i sa SON predspojnim spravama ("Plus" koncept).Razlika je u dobijenom svetlosnom fluksu i temperaturi  boje


METALHALOGENI REFLEKTORI za benzinske pumpe ( ugradni i nadgradni ) snage 70w,150w i 250w Mini300 Cube DBP300 
METALHALOGENI REFLEKTORI za hladnjace (rashladne komore do -30°C ) snage 70w,100w,150w,250w i 400w Sylveo Sylvania
FLUO ARMATURE REFLEKTORI  za hladnjace (rashladne komore do -30°C ) snage 2x24w i 4x24w  Osram Igloo II

PHILIPS HPI-T Pro 1000W, E-40 – cevne

PHILIPS HPI-T Pro 2000W, E-40 – cevne, 230V ,380V
PHILIPS MHN-TD Pro 70W/150W,830/842, RX7S - 3000K/4200K
PHILIPS MHN-TD Pro 250W/842, FC2 - 4200 K
PHILIPS MHW-TD Pro 70W/150W,730, RX7S - 3000 K
PHILIPS Master City White CDO-TT , CDO-ET , CDM-TD 70W/150W,830/942 RX7S
PHILIPS Master CDM-T , CDM-TC 35W/70W/150W, 830/942, G12
PHILIPS Master CDM-TT 70W/100W/150W/830, E27 - 3000 K
PHILIPS Master CDM-ET 70W/150W/830, E27 - 3000 K
PHILIPS Master CDM-R 35W/830,E27,PAR 20,PAR 20L,10dgr,30dgr - 3000 K
PHILIPS Master CDM-R 35W/70W/830 , E27 , PAR 30L , 10dgr,30dgr,40dgr - 3000 K
PHILIPS Master CDM-TP , CDM-R Mini , CDM-Tm Mini , CDM-CC, CDM-R111 70W/830,150W/942 PGX12-2
BDL,NDL,WDL

 

PHILIPS METALHALOGENE SIJALICE - HIGH PRESSURE HALIDE LAMPS
PHILIPS METAL- HALOGENE ( HALIDNE) SIJALICE
PHILIPS MASTERColour CDM-ET 100W/830 E40
PHILIPS MASTERColour CDM-R 111 35W/830 40dgr GX8,5
PHILIPS MASTERColour CDM-R 111 70W/830 10dgr GX8,5
PHILIPS MASTERColour CDM-R 111 70W/942 24dgr GX8,5
PHILIPS MASTERColour CDM-R 111 Elite 35W/930 24dgr GX8,5
PHILIPS MASTERColour CDM-R 111 Elite 70W/930 24dgr GX8,5
PHILIPS MASTERColour CDM-R 70W/942 PAR30L 10dgr E27
PHILIPS MASTERColour CDM-R 70W/942 PAR30L 40dgr E27
PHILIPS MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D
PHILIPS MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D
PHILIPS MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D
PHILIPS MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D
PHILIPS MASTERColour CDM-Rm 20W/830 GX10 MR16 25D
PHILIPS MASTERColour CDM-T 20W/830 G12
PHILIPS MASTERColour CDM-T 35W/830 G12
PHILIPS MASTERColour CDM-T 35W/842 G12
PHILIPS MASTERColour CDM-T 70W/830 G12
PHILIPS MASTERColour CDM-T 70W/942 G12
PHILIPS MASTERColour CDM-T 150W/830 G12
PHILIPS MASTERColour CDM-T 150W/942 G12
PHILIPS MASTERColour CDM-T 250W/830 G12
PHILIPS MASTERColour CDM-T 250W/942 G12
PHILIPS MASTERColour CDM-TC 20W/830 G8.5
PHILIPS MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8,5
PHILIPS MASTERColour CDM-TC 35W/842 G8.5
PHILIPS MASTERColour CDM-TC 70W/830 G8.5
PHILIPS MASTERColour CDM-TC 70W/842 G8,5
PHILIPS MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7S
PHILIPS MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7s
PHILIPS MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7S
PHILIPS MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s
PHILIPS MASTERColour CDM-Tm Mini 20W/830 GU6,5
PHILIPS MASTERColour CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5
PHILIPS MASTERColour CDM-Tm Mini 35W/930 GU6,5 Elite
PHILIPS MASTERColour CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 kit
PHILIPS MASTERColour CDM-TP 70W/830 PG-12-2
PHILIPS MASTERColour CDM-TP 150W/942 PGX12-2
PHILIPS MASTERColour CDM-TT 70W/942 E27
PHILIPS MASTERColour CDM-TT 150W/942 E40
PHILIPS MASTERColour CDO-ET 70W/828 E27
PHILIPS MASTERColour CDO-TT 70W/828 E27
PHILIPS MASTERColour CDO-TT 100W/828 E40
PHILIPS MASTERColour CDO-TT 150W/828 E40
PHILIPS MASTERColour CDO-TT 250W/830 E40
PHILIPS MASTERColour CDM-T Elite 35W/930 G12
PHILIPS MASTERColour CDM-T Elite 50W/930 G12
PHILIPS MASTERColour CDM-T Elite 70W/930 G12
PHILIPS MASTERColour CDM-T Elite 150W/930 G12
PHILIPS MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8,5
PHILIPS MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5
PHILIPS MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5
PHILIPS MASTER HPI Plus 250W/645 BU E40
PHILIPS MASTER HPI Plus 400W/645 BU E40
PHILIPS MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40
PHILIPS MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40
PHILIPS MASTER HPI-T Plus 450W/645 E40
PHILIPS MASTER HPI-T Pro 1000W/643 E40
PHILIPS MASTER HPI-T 1000W 543 E40
PHILIPS MASTER HPI-T Pro 2000W E40 220V
PHILIPS MASTER HPI-T 2000W/646 E40 220V
PHILIPS MASTER HPI-T Pro 2000W E40 380V
PHILIPS MASTER HPI-T 2000W/542 E40 380V
PHILIPS MASTER MHN-LA 2000W/956 X528
PHILIPS MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH
PHILIPS MHN-TD Pro 70W/842 Rx7s
PHILIPS MHN-TD Pro 150W/842 Rx7s
PHILIPS MHW-TD Pro 70W/730 RX7S
PHILIPS MHW-TD Pro 150W/730 RX7S

PHILIPS HALOGENE SIJALICE – CEVASTE / CEVNE – Plusline Pro
PHILIPS Plus Pro Compact  60W,100W,150W,200W, 230V, R7S, 78,30 mm

PHILIPS Plus Pro Small 150W,200W,300W,500W,230V,R7S,117,60 mm
PHILIPS Plus Pro Large 750W,1000W, 240V, R7S, 189,10 mm
PHILIPS Plus Pro L 1500W, 240V, R7S, 254,10 mm

PHILIPS HALOGENE DICHROIC -Twistline –ALU- 230V, GU10
ALU, 230V, 50W, 50dgr, 50mm GU 10

HALOGENE DICHROIC -Twistline - 230V, GZ10
230V, 50W, 25dgr,50dgr,50 mm GZ 10

HALOGENE DICHROIC - ESSENTIAL -12V – 2000h
Ess 12V, 20W,35W,50W, 36dgr, 50 mm GU 5,3

HALOGENE DICHROIC - Accentline 12V – 3000h
Acc 12V, 20W,35W,50W,10dgr,36dgr, 50 mm GU 5,3

HALOGENE DICHROIC – Brilliantline 12V – 4000h
Bline 12V, 20W,35W,50W,36dgr, 50 mm GU 5,3
Bline 12V, 20W, 10dgr,30dgr, 35 mm GU 4

HALOGENE KAPSULE NA 12V – Capsuleline Pro
 5W,10W,20W,12V, G 4
20W,35W,50W,75W,100W,12V, GY 6.35

HALOGENE KAPSULE MV 230V – Clickline
CLICKline 230V,40W, 60W, G9 - mat

HALOGENE KAPSULE PRO MV 230V – Capsuleline Pro
Pro MV ,75W,100W,150W,B15d,230V, CL - bistra ,FR - mat

HALOGENE SIJALICE - ZA POSEBNE NAMENE za stomatologiju
13165, 35mm, 14V, 35W GZ4 – za plombe- dichroic
14552, 25mm, 12V, 75W GZ4 – za plombe
13865, 25mm, 12V, 75W G5.3 – za plombe

12037, 35mm, 12V, 100W G5.3/4.8 – za plombe
6853 , 50mm, 12V, 75W GZ 6.35 – mikroprojekcione-dichroic
6423, 50mm, 15V, 150W GZ 6.35 – projekcione-dichroic
13830, 250W, 82V, 250W GY 5,3 EVW 51 mm
6994Y, 2000W, 220V, G-22 – za studio

HALOGENE PROJEKCIONE SIJALICE – Capsuleline Focus Line Pro
 - primena u optici
7387,5972 6V, 10W, G4 - 7388 6V, 20W, G4 -5761 6V, 30W, G4 - 7023, 12V, 100W, GY 6.35 - FCR
13189 , 13,8V, 50W, GX 5.3 - EPZ / DJT -  13194 , 13197, 13,8V, 25W, 85W, GX 5.3 - DED za mikrofilmove
7158 XHP 24V, 150W, G 6.35 - FCS, 3400K , 6000 Lumena -  7158 24V, 150W, G 6.35 - FCS, 3400K , 5200 Lumena
7748, 24V, 250W, G 6.35 - EHJ - 6958, 24V, 250W, G 6.35 - EVC/FGX -/duzi vek-LL - VL300 300W  GX6.35 -6853 FO 75W 12V GZ6.35
6423 FO 150W 12V GZ6.35 - 13830 250W GY5.3 82V - 13163 250W GX5.3 24V -Broadway 6995Z 1000W 230V G22,6834 12v 100w g6.35

HALOGENI ALUMINIJUMSKI REFLEKTOR – Masterline111 , Aluline111 ,14641,14642,14643,14645,14646
Masterline111 Aluline111 111mm 50W,75W,100W,6v,24v,12v, G53,8dgr,24dgr,45dgr

HALOGENE SIJALICE – PAR – HalogenA Pro
Halogen Pro PAR16, 40W, 230V, 25dgr, E-14
Halogen Pro PAR20, 50W, 230V, 30dgr, E-27
Halo Pro PAR30S, 75W, 230V, 10dgr, E-27
Halo Pro PAR38, 75W, 100W,230V, 30dgr, E-27
Halo Pro PAR38, 100W, 230V, 10dgr, E-27

KOMPAKT FLUORESCENTNE SIJALICE
PHILIPS Master PL-E 5W/8W/11W/14W/15W/20W/23W/27W/33W,230-240V,E14,E-27 15000h
PHILIPS PL-Q Pro 16W,21W/28W,38W 2pin,4pin,WW (2D General Electric , Square Osram) 15000h

COMPACT FLUORESCENT LAMPS INTEGRATED
Economy Small 6Y 6W,9W,11W,14W,18W, 230-240V, E-14,WW-CDL 6000h
Economy 3Y 9W,11W,14W,20W, 230-240V, E-27, 2700K-ULC 3000h
PHILIPS Tornado High Lumen - High lumen energy - saving lamp, EHL Twister 42w E27,60w E27,75w E40,3000K,6500K 
 
KOMPAKT FLUORESCENTNE SIJALICE WW,CDL
Tornado,Stick,Genie,5W,6W,8W,9W,11W,14W,20W,23W E14 E27

KOMPAKT FLUORESCENTNE SIJALICE Soft 6Y
Soft 6Y T60, 12W ,15W , 230-240V , E27
Soft 6Y T65, 20W , 230-240V , E27

KOMPAKT FLUORESCENTNE SIJALICE – Nightlight , 2 funkcije
Nightlight 6Y, A65, 9W, 230-240V, E-27
Downlighter ES Saver 7w , 9w GX53


PHILIPS KOMPAKT FLUORESCENTNE SIJALICE sa 2 ili 4 pina
PHILIPS Master PL-S 5W/827/2P, G-23
PHILIPS Master PL-S 5W/840/2P, G-23
PHILIPS Master PL-S 7W/840/2P, G-23
PHILIPS Master PL-S 9W/840/2P, G-23
PHILIPS Master PL-S 9W/830/2P, G-23
PHILIPS Master PL-S 11W/840/2P, G-23
PHILIPS Master PL-S 11W/830/2P, G-23
PHILIPS Master PL-C 10W/827/2P, G-24D-1
PHILIPS Master PL-C 10W/840/2P, G-24D-1
PHILIPS Master PL-C 13W/827/2P, G-24D-1
PHILIPS Master PL-C 13W/840/2P, G-24D-1
PHILIPS Master PL-C 18W/827/2P, G-24D-2
PHILIPS Master PL-C 18W/840/2P, G-24D-2
PHILIPS Master PL-C 26W/840/2P, G-24D-3
PHILIPS Master PL-C 18W/840/4P, G-24Q-2
PHILIPS Master PL-C 26W/840/4P, G-24Q-3
PHILIPS Master PL-L 18W/840/4P, 2G-11
PHILIPS Master PL-L 36W/840/4P, 2G-11
PHILIPS Master PL-L 55W/840/4P, 2G-11
PHILIPS Master PL-T 26W/840/2P, GX-24D3
PHILIPS Master PL-T 42W/840/4P, GX-24Q-4
PHILIPS Master PL-T 57W/840/4P GX-24Q-5
PHILIPS PL-Q Pro 16W/827/2P GR8 dim. 141 x 138 mm 2700K
PHILIPS PL-Q Pro 16W/830/2P GR8 dim. 141 x 138 mm 3000K
PHILIPS PL-Q Pro 16W/835/2P GR8 dim. 141 x 138 mm 3500K
PHILIPS PL-Q Pro 16W/830/4P GR10q dim. 141 x 138 mm 3500K
PHILIPS PL-Q Pro 16W/835/4P GR10q dim. 141 x 138 mm 3500K
PHILIPS PL-Q Pro 28W/827/4P GR10q dim. 207 x 205 mm 2700K
PHILIPS PL-Q Pro 28W/830/4P GR10q dim. 207 x 205 mm 3000K
PHILIPS PL-Q Pro 28W/835/4P GR10q dim. 207 x 205 mm 3500K
PHILIPS PL-Q Pro 28W/840/4P GR10q dim. 207 x 205 mm 4000K
PHILIPS PL-Q Pro 38W/840/4P GR10q dim. 207 x 205 mm 4000K


PHILIPS FLUORESCENTNE SIJALICE T8 – TL-D - STANDARDNE
PHILIPS TL-D 14W/33, grlo G13, 4100 K L = 375,40 mm
PHILIPS TL-D 15W/33, grlo G13, 4100 K L = 451,60 mm
PHILIPS TL-D 15W/54, grlo G13, 6200 K L = 451,60 mm
PHILIPS TL-D 18W/33, grlo G13, 4100 K L = 604,00 mm
PHILIPS TL-D 18W/54, grlo G13, 6200 K L = 604,00 mm
PHILIPS TL-D 30W/54, grlo G13, 6200 K L = 908,80 mm
PHILIPS TL-D 36W/29, grlo G13, 2900 K L = 908,80 mm
PHILIPS TL-D 36W/33, grlo G13, 4100 K L = 1213,60 mm
PHILIPS TL-D 36W/54, grlo G13, 6200 K L = 1213,60 mm
PHILIPS TL-D 58W/33, grlo G13, 4100 K L = 1514,20 mm
PHILIPS TL-D 58W/54, grlo G13, 6200 K L = 1514,20 mm

PHILIPS FLUORESCENTNE SIJALICE T8 FLUO CEVI Master Super 80
PHILIPS Master TL-D Super 80 18W/840 grlo G13, 4000 K L = 604,00
PHILIPS Master TL-D Super 80 18W/865 grlo G13, 6500 K L = 604,00
PHILIPS Master TL-D Super 80 30W/830 grlo G13, 3000 K L = 908,80
PHILIPS Master TL-D Super 80 30W/840 grlo G13, 4000 K L = 908,80
PHILIPS Master TL-D Super 80 36W/830 grlo G13, 3000 K L = 1213,60
PHILIPS Master TL-D Super 80 36W/840 grlo G13, 4000 K L = 1213,60
PHILIPS Master TL-D Super 80 36W/865 grlo G13, 6500 K L = 1213,60
PHILIPS Master TL-D Super 80 36W-1M/840 grlo G13, 4000 K L = 984,20

PHILIPS FLUORESCENTNE SIJALICE T8 FLUO CEVI Master 90 de Luxe
PHILIPS Master TL-D 90 de Luxe 18W/940 grlo G13, 3800 K L = 604,00
PHILIPS Master TL-D 90 de Luxe 36W/940 grlo G13, 3800 K L = 1213,60
PHILIPS Master TL-D 90 de Luxe 58W/940 grlo G13, 3800 K L = 1514,20

PHILIPS FLUORESCENTNE SIJALICE T8 fluo cevi u boji
PHILIPS TL-D 18W/15 - crvena L = 604,00 mm
PHILIPS TL-D 18W/16 - zuta L = 604,00 mm
PHILIPS TL-D 18W/17 - zelena L = 604,00 mm
PHILIPS TL-D 18W/18 - plava L = 604,00 mm
PHILIPS TL-D 36W/15 - crvena L = 1213,60 mm
PHILIPS TL-D 36W/16 - zuta L = 1213,60 mm
PHILIPS TL-D 36W/17 - zelena L = 1213,60 mm
PHILIPS TL-D 36W/18 - plava L = 1213,60 mm

PHILIPS FLUORESENTNE SIJALICE T9 fluo cevi kruzne
PHILIPS TL-E 22W/33, grlo G10Q, 4100 K ,spoljni precnik 216,00 mm
PHILIPS TL-E 22W/54, grlo G10Q, 6200 K ,spoljni precnik 216,00 mm
PHILIPS TL-E 32W/33, grlo G10Q, 4100 K ,spoljni precnik 307,00 mm
PHILIPS TL-E 32W/54, grlo G10Q, 6200 K ,spoljni precnik 307,00 mm
PHILIPS TL-E 40W/33, grlo G10Q, 4100 K ,spoljni precnik 409,00 mm
PHILIPS TL-E 40W/54, grlo G10Q, 6200 K ,spoljni precnik 409,00 mm

PHILIPS FLUORESCENTNE SIJALICE T8 fluo cevi BLB blacklight blue
PHILIPS TL 4W/08 BLB, ( UV-A radiation 0,5W ) L= 150,10 mm
PHILIPS TL 6W/08 BLB, ( UV-A radiation 0,9W ) L= 226,30 mm
PHILIPS TL 8W/08 BLB, ( UV-A radiation 1,20W ) L= 302,50 mm
PHILIPS TL-D 18W/08 BLB, ( UV-A radiation 3,50W ) L= 604,00 mm
PHILIPS TL-D 36W/08 BLB, ( UV-A radiation 8,00W ) L=1213,60 mm

PHILIPS FLUORESCENTNE SIJALICE sa brzim paljenjem
PHILIPS TL-RS 20W/54, 6200 K L = 604,00 mm
PHILIPS TL-RS 40W/54, 6200 K L = 1213,60 mm
PHILIPS TL-RS 65W/54, 6200 K L = 1514,20 mm

PHILIPS FLUORESCENTNE SIJALICE T8 fluo cevi za akvarijume
TL-D 15W/89, 1000K, 750 lm L = 451,60 mm
TL-D 18W/89, 1000K, 1020 lm L = 604,00 mm

PHILIPS FLUORESCENTNE SIJALICE T8 fluo cevi za vitrine za meso
PHILIPS TL-D 18W/79, 3800 K L = 600,00 mm
PHILIPS TL-D 36W/79, 3800 K L = 1213,00 mm
PHILIPS TL-D 58W/79, 3800 K L = 1514,20 mm

PHILIPS FLUORESCENTNE SIJALICE T12 fluo cevi za benzinske pumpe
PHILIPS TLX 15W/33, grlo FA6, 4100 K L = 458,50 mm
PHILIPS TLX-XL 20W/33, grlo FA6, 4100 K L = 611,00 mm -duzi zivotni vek-
PHILIPS TLX 40W/33, grlo FA6, 4100 K L = 1220,50 mm

PHILIPS FLUORESCENTNE SIJALICE T5 fluo cevi TL Mini
PHILIPS TL Mini 4W/33, grlo G5, 4100 K L = 150,10 mm
PHILIPS TL Mini 6W/33, grlo G5, 4100 K L = 226,30 mm
PHILIPS TL Mini 6W/54, grlo G5, 6200 K L = 226,30 mm
PHILIPS TL Mini 8W/33, grlo G5, 4100 K L = 302,50 mm
PHILIPS TL Mini Pro 8W/840,grlo G5, 4000 K L = 302,50 mm
PHILIPS TL Mini 13W/54, grlo G5, 6200 K L = 531,10 mm

PHILIPS FLUORESCENTNE SIJALICE T5 fluo cevi – TL5 High Efficiency
PHILIPS Master TL5 HE 14W/840  827 830 865 HE, grlo G5, 4000K L= 563,20 mm
PHILIPS Master TL5 HE 21W/840  827 830 865 HE, grlo G5, 4000K L= 863,20 mm
PHILIPS Master TL5 HE 28W/840  827 830 865 HE, grlo G5, 4000K L=1163,20 mm
PHILIPS Master TL5 HE 35W/840  827 830 865 HE, grlo G5, 4000K L=1463,20 mm

PHILIPS FLUORESCENTNE SIJALICE T5 fluo cevi – TL5 High Output
PHILIPS Master TL5 HO 24W/840 827 830 865 H0, grlo G5, 4000K L= 563,20 mm
PHILIPS Master TL5 HO 39W/840 827 830 865 H0, grlo G5, 4000K L= 863,20 mm
PHILIPS Master TL5 HO 49W/840 827 830 865 H0, grlo G5, 4000K L=1163,20 mm
PHILIPS Master TL5 HO 54W/840 827 830 865 H0, grlo G5, 4000K L=1463,20 mm
                                                                                                            PHILIPS Master TL5 HO 80W/840 827 830 865 H0, grlo G5, 4000K L=1463,20 mm

FLUORESCENTNE SIJALICE sa brzim paljenjem
PHILIPS TL-RS 20W/40W/65W/54, 6200K


PHILIPS FLUO CEVI I LAMPE za akvarijume i sobne biljke sa manjkom dnevnog svetla
Aquarelle TL 8W/89,  TL-D 15W/18W/30W/36W/89 10000K
•Isijavanje svetlosti blisko je talasnim dužinama prirodne dnevne svetlosti koje su neophodne za uspesnu fotosintezu i sintezu hlorofila
  (za svecare podstice fotosintezu kod biljke i cini je zdravom i trajnijom)

•Koriste se gde biljke nemaju dovoljno prirodnog dnevnog svjetla (sadnja u trgovačkim centrima,uredima,hotelima,motelima,stanovima,itd. a narocito u cvećarama i staklenicima)
•Veliki udeo energije nalazi se u plavoj oblasti obezbedjujuci dobro uravnotezeni spektar koji stimulise stvaranje kiseonika, pospesuje rast akvarijumskih  ribica i bilja i omogucava dobru reprodukciju boja (kombinuje sa Philips sa TL-D/90 de Luxe 965)

PHILIPS FLUO CEVI za vitrine za meso,mesne preradjevine,zivinsko meso i suhomesnate proizvode istice i naglasava crvenu boju mesa  cineci ga privlacnim
PHILIPS TL-D food 15W/18W/79,30W/79,36W/79,58W/79, 3800 K

PHILIPS FLUO CEV  za benzinske pumpe
PHILIPS TLX 15W/33, grlo FA6, 4100 K
PHILIPS TL-X XL 20W/33,40W/33, grlo FA6, 4100 K

FLUORESCENTNE SIJALICE


PHILIPS FLUO CEV I LAMPA germicidna , baktericidna , dezinfekciona , sterilizaciona fluo cev i lampa (fluo armatura)
PHILIPS TUV 6W,TUV 8W,TUV 15W,TUV 30W,TUV 36W,TUV 55W,TUV 75W T8
• Emituje srednjetalasno UV zracenje sa pikom na 253.7 nm (UV-C) namenjeno dezinfekcionim aktivnostima i postupcima ( lampa za dezinfekciju)
• Stakleni filter eliminise liniju od 185 nm koja formira ozon
• Zastitni unutrasnji sloj ogranicava nivo amortizacije korisnog UV-C izlaznog zracenja
• Poseduje upozoravajucu oznaku da sijalica emituje UV-C zracenje
• Za ubijanje ili onesposobljavanje bakterija,virusa i ostalih primitivnih organizama ( lampa za sterilizaciju )
• Za dezinfekciju i sterilizaciju: vazduha, vode i povrsina u bolnicama,bioloskim institutima,prostorijama za bakterioloska i farmaceutska istrazivanja,
  farmaceutskih okruzenja,pri proizvodnji hrane i to u mlekarama,pivarama i pekarama
• Za dezinfekciju: vode za pice,otpadnih voda,bazena za plivanje,sistema za klimatizaciju,hladnjaca,materijala i pribora za pakovanje i sl.
• Fluo cev za sterilizator i fotohemijski proces

ACTINIC BL BLACKLIGHT UV FLUO CEVI I LAMPE za reprografiju,lampa insekt zamka za unistavanje insekata,fotopolimerizacija,fototerapiju,kopir aparate,stamparije,za izradu stampanih ploca foto postupkom
• Emituje dugotalasno UV-A zracenje u opsegu od 350-400 nm,pik na 368nm
• Odnos zracenja UV-B/UV-A je manji od 0.1% (UV-B: 280-315nm)
PHILIPS Actinic BL

PHILIPS Actinic BL Flexo Print TL 60W/10R , TL 80W/10R , TL 140W/03 L = 1514,20 mm
PHILIPS Actinic BL TL 8W/10 L= 302,50 mm
PHILIPS Actinic BL TL 15W/10 L = 451,60 mm
PHILIPS Actinic BL TL 18W/10 L = 604,00 mm
PHILIPS Actinic BL TLK 40W/10R L= 604,00 mm
PHILIPS Actinic BL TL 60W/10                                                                                                                                                                                      PHILIPS Actinic BL TL 80W/10R


FLUORESCENTNE SIJALICE za solarijume
TL 80W/209, G-13, L = 1514,20 mm
TL 100W/209, G-13, L = 1778,00 mm
CLEO compact 25W G-13, L = 530,00 mm

CLEO Performance 40W-R, G-13, L = 604,00 mm
CLEO Performance 80W-R, G-13, L = 1514,20 mm
starter 25-100w


FLUORESCENTNE SIJALICE za fototerapiju
PHILIPS TL 20W/52, G-13, L= 604,00 mm

FLUORESCENTNE SIJALICE (rasveta fluo cevi HACCP-HASAP standard)
TL-D Secura 15w/18w/30w/36w/58w 840
•Na mestima na kojima se mora spreciti zagadjivanje u slucaju loma sijalice,kao u pripremi
 i proizvodnji hrane,farmaciji, zdravstvu,cistim sobama,itd.
•Zadovoljava standarde u prehrambenoj industriji kao sto je HACCP-HASAP


INFRACRVENE SIJALICE
ZA INDUSTRIJU I MEDICINU
InfraRed za industriju
• Sijalica R125:
-opcioni cvrst stakleni balon velike mehanicke cvrstoce i otpornosti na nagle temperaturne promene (npr. pri promeni atmosferskih uslova)
• Sijalica PAR38:
-visokoefikasna sijalica,omogucuava uštedu do 30%
-visokoefikasan reflektor i dobro dizajnirana sociva omogucavaju precizno usmeravanje toplote tamo gde je ona neophodna
-balon od cvrstog stakla otporan na mehanicke i termalne udare
• Svi tipovi:
-opciono crveno obojena sijalica u cilju smanjenja vidljivog isijavanja svetlosti i blještanja do 75% u situacijama gde nije potrebna vidljiva svetlost
-vek trajanja 5.000 sati
• Idealan izvor toplotnog zracenja za zagrevanje prostorija za tov zivotinja i za pospesivanje rasta zivotinjskog podmlatka
• Niza stopa smrtnosti podmlatka odvojenog od majke
• Uzgajanje i tov prasadi, teladi,zdrebaca,stenaca,zivine
• Za veterinarske stanice, zooloski vrtovi, prodavnice kucnih ljubimaca, saloni lepote
• Industrijsko grejanje: susenje,pecenje, karbonacija, topljenje
• Za licnu negu, susenje kose, u solarijumima
• Opste zagrevanje zracenjem, npr. izloga sa vrucom hranom, kupatila,aspiratora, prostorija


Infrared i Infraphil za medicinske svrhe

• Maksimalna dubina prodornog zracenja se postize pri talasnoj duzini od oko 1000 nm, u tzv. IR-A podrucju spektra
• Baloni su crveno obojeni kako bi se smanjili vidljivo zracenje i bljestanje i kako bi se uklonilo zracenje u oblasti ispod 600 nm koje bi apsorbovalo hemoglobin
• Sijalice u balonu PAR38 imaju koncentricne prstenove na kaloti kako bi se toplota optimalno usmerila na zeljeno mesto
• Vek trajanja je 300 sati pri 100% snazi zracenja,posebna konstrukcija vlakna za postizanje usmerenog (koncentrisanog) snopa

• Idealan izvor toplotnog zracenja za lecenja dubokih misicnih oboljenja i sportskih povreda
• 90% energije se pretvara u infracrveno zracenje,omogucava koncentrisano usmeravanje toplote tamo gde je to neophodno
• Za ublazavanje misicnih bolova u slucaju reumatizma, lumbaga,neuralgije i prehlada
• Za ubrzanje oporavka posle povreda , za kozmeticke tretmane
• Infracrvene sijalice se mogu koristiti sa svakom odgovarajucom opremom


R125, 150W, 230 - 250V , E-27 - Industrijske
R125, 150W, 230 - 250V , E-27 - Industrijske - saten
R125, 250W, 230 - 250V, E-27 - Industrijske
R125, 250W, 230 - 250V , E-27 - Industrijske - saten
PAR38E 150W, 230V, E-27 - Za terapiju
PAR38E 175W, 230V, E-27 - Industrijske
IR95 100W, 230V, E-27 infraphil - Za terapiju
Infracrvena medicinska terapijska lampa E27 100W


SEMAFORSKE SIJALICE
Standardne 40W,60W,75W,100W, 220-240V, E-27

Led cev CorePro LED Tube - 30,000h led cev T8 Philips G13
Led cev CorePro LEDtube 600mm 8W840 led cev T8 4000K 60cm G13 Philips
Led cev CorePro LEDtube 600mm 8W865 led cev T8 6500K 60cm G13 Philips
Led cev CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840 led cev T8 4000K 120cm G13 Philips
Led cev CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865 led cev T8 4000K 120cm G13 Philips
Led cev CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 led cev T8 4000K 150cm G13 Philips
Led cev CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 led cev T8 4000K 150cm G13 Philips


STARTERI
Starteri S-2 /4-22W/,Starteri S-10 /4-65W/,Starteri S-12 /115-140W/,Starteri CLEO /25-100W/

ELEKTRONSKI TRAFOI (TRANSFORMATORI 220v-12v) ZA HALOGENE SIJALICE  
PHILIPS CERTALINE ,
PAROT  OSRAM , VOSSLOH-SCHWABE
 60W-105W-150W-200W 

UPALJACI
za metalhalogene i natrijumove sijalice 70w-150w-250w-400w-600w-1000w-2000w

Philips fluo cevi T5
PHILIPS TL Mini 4W/33-640 G5
PHILIPS TL Mini 6W/33-640
PHILIPS TL Mini 8W/54-765
PHILIPS TL Mini 13W/54-765
PHILIPS TL MiniPro 8W/830 G5
PHILIPS TL MiniPro 8W/840
PHILIPS TL MiniPro 13W/827
PHILIPS TL MiniPro 13W/830
PHILIPS TL MiniPro 13W/840
Philips fluo cevi T8
PHILIPS TL-D 18W/33-640
PHILIPS TL-D 18W/54-765
PHILIPS TL-D 30W/33-640
PHILIPS TL-D 30W/54-765
PHILIPS TL-D 36W/33-640
PHILIPS TL-D 36W/54-765
PHILIPS TL-D 58W/33-640
PHILIPS T5 FLUO CEVI ASORTIMAN PHILIPS
PHILIPS TL Mini 4W/33-640 G5
PHILIPS TL Mini 6W/33-640
PHILIPS TL Mini 8W/54-765
PHILIPS TL Mini 13W/54-765
PHILIPS TL Mini super 80 8W/830 G5
PHILIPS TL Mini super 80 8W/840
PHILIPS TL Mini super 80 13W/827
PHILIPS TL Mini super 80 13W/830
PHILIPS TL Mini super 80 13W/840
PHILIPS TL-D 18W/33-640
PHILIPS TL-D 18W/54-765
PHILIPS TL-D 30W/33-640
PHILIPS TL-D 30W/54-765
PHILIPS TL-D 36W/33-640
PHILIPS TL-D 36W/54-765
PHILIPS TL-D 58W/33-640
PHILIPS TL-D 58W/54-765

PHILIPS TL-D MASTER De Luxe 18W/930
PHILIPS TL-D MASTER De Luxe 18W/940 G13
PHILIPS TL-D MASTER De Luxe 18W/950
PHILIPS TL-D MASTER De Luxe 18W/965
PHILIPS TL-D MASTER De Luxe 36W/930
PHILIPS TL-D MASTER De Luxe 36W/940
PHILIPS TL-D MASTER De Luxe 36W/950
PHILIPS TL-D MASTER De Luxe 36W/965
PHILIPS TL-D MASTER De Luxe 58W/930
PHILIPS TL-D MASTER De Luxe 58W/940 G13
PHILIPS TL-D MASTER De Luxe 58W/950
PHILIPS TL-D MASTER De Luxe 58W/965
PHILIPS TL-D Master Xtreme Polar 18W/840
PHILIPS TL-D Master Xtra Polar 36W/840 T10
PHILIPS TL-D Master Xtra Polar 58W/840
PHILIPS TL-D Master Xtra Super 80 58W/840
PHILIPS TL-D Super 80 14W/840
PHILIPS TL-D Super 80 15W/830 G13
PHILIPS TL-D Super 80 15W/840 G13
PHILIPS TL-D Super 80 16W/840 72cm G13
PHILIPS TL-D Super 80 18W/827
PHILIPS TL-D Super 80 18W/830
PHILIPS TL-D Super 80 18W/835
PHILIPS TL-D Super 80 18W/840
PHILIPS TL-D Super 80 18W/865
PHILIPS TL-D Super 80 30W/830
PHILIPS TL-D Super 80 30W/840
PHILIPS TL-D Super 80 30W/865
PHILIPS TL-D Super 80 36W/830
PHILIPS TL-D Super 80 36W/835
PHILIPS TL-D Super 80 36W/840
PHILIPS TL-D Super 80 36W/840 1m
PHILIPS TL-D Super 80 36W/865
PHILIPS TL-D Super 80 58W/827
PHILIPS TL-D Super 80 58W/830
PHILIPS TL-D Super 80 58W/840
PHILIPS TL-D Super 80 58W/865
PHILIPS TL-D Super 80 70W/840
Philips fluo cevi T9 okrugle (kruzne)
PHILIPS MASTER TL-E CIRCULAR SUPER 80 22W/840
PHILIPS MASTER TL-E CIRCULAR SUPER 80 22W/865
PHILIPS MASTER TL-E CIRCULAR SUPER 80 32W/830
PHILIPS MASTER TL-E CIRCULAR SUPER 80 32W/840
PHILIPS MASTER TL-E CIRCULAR SUPER 80 32W/865
PHILIPS MASTER TL-E CIRCULAR SUPER 80 40W/840
PHILIPS MASTER TL-E CIRCULAR SUPER 80 40W/865

PHILIPS MASTER TL5 HE 14W/827 HE G5
PHILIPS MASTER TL5 HE 14W/830 HE G5
PHILIPS MASTER TL5 HE 14W/840 HE
PHILIPS MASTER TL5 HE 14W/865 HE
PHILIPS MASTER TL5 HE 21W/827 HE G5
PHILIPS MASTER TL5 HE 21W/830 HE G5
PHILIPS MASTER TL5 HE 21W/835 HE
PHILIPS MASTER TL5 HE 21W/840 HE G5
PHILIPS MASTER TL5 HE 21W/865 HE
PHILIPS MASTER TL5 HO 24W/827 HO
PHILIPS MASTER TL5 HO 24W/830 HO G5
PHILIPS MASTER TL5 HO 24W/840 HO G5
PHILIPS MASTER TL5 HO 24W/865 HO G5
PHILIPS MASTER TL5 HO 28W/827 HE G5
PHILIPS MASTER TL5 HO 28W/830 HE G5
PHILIPS MASTER TL5 HO 28W/835 HE G5
PHILIPS MASTER TL5 HO 28W/840 HE
PHILIPS MASTER TL5 HO 28W/865 HE
PHILIPS MASTER TL5 HO 35W/830 HE G5
PHILIPS MASTER TL5 HO 35W/840 HE G5
PHILIPS MASTER TL5 HO 35W/865 HE G5
PHILIPS MASTER TL5 HO 39W/830 HO G5
PHILIPS MASTER TL5 HO 39W/840 HO G5
PHILIPS MASTER TL5 HO 39W/865 HO G5
PHILIPS MASTER TL5 HO 49W/830 HO G5
PHILIPS MASTER TL5 HO 49W/840 HO G5
PHILIPS MASTER TL5 HO 49W/865 HO G5
PHILIPS MASTER TL5 HO 54W/830 HO G5
PHILIPS MASTER TL5 HO 54W/840 HO
PHILIPS MASTER TL5 HO 54W/865 HO
PHILIPS MASTER TL5 HO 80W/830 HO G5
PHILIPS MASTER TL5 HO 80W/840 HO G5
PHILIPS MASTER TL5 HO 80W/865 HO G5

Philips fluo cevi T5 - TL5 - TL5C okrugle (kruzne)
PHILIPS MASTER TL5 Circular 22W/830
PHILIPS MASTER TL5 Circular 22W/840
PHILIPS MASTER TL5 Circular 40W/830
PHILIPS MASTER TL5 Circular 40W/840
PHILIPS MASTER TL5 Circular 55W/830
PHILIPS MASTER TL5 Circular 55W/840
PHILIPS MASTER TL5 Circular 60W/830
PHILIPS MASTER TL5 Circular 60W/840
PHILIPS MASTER TL5 HO 90 De luxe 24W/940 HO
PHILIPS MASTER TL5 HO 90 De luxe 24W/950 HO
PHILIPS MASTER TL5 HO 90 De luxe 24W/965 HO
PHILIPS MASTER TL5 HO 90 De luxe 49W/940 HO
PHILIPS MASTER TL5 HO 90 De luxe 54W/940 HO
PHILIPS MASTER TL5 HO 90 De luxe 54W/950 HO
PHILIPS MASTER TL5 HO 90 De luxe 54W/965 HO

PHILIPS Fluo cevi u boji - colored
PHILIPS TL-D colored 18W/15 red - crvena
PHILIPS TL-D colored 18W/16 yellow - žuta
PHILIPS TL-D colored 18W/17 green - zelena
PHILIPS TL-D colored 18W/18 blue - plava
PHILIPS TL-D colored 36W/15 red - crvena
PHILIPS TL-D colored 36W/16 yellow- žuta
PHILIPS TL-D colored 36W/17 green - zelena
PHILIPS TL-D colored 36W/18 green - plava
PHILIPS TL-D colored 58W/18 green - plava
PHILIPS TL5 MASTER 14W HE red CRVENA
PHILIPS TL5 MASTER 14W HE blue PLAVA
PHILIPS TL5 MASTER 24W HO PLAVA

PHILIPS MASTER PL-L 18W/830/4P 2G11
PHILIPS MASTER PL-L 18W/840/4P 2G11
PHILIPS MASTER PL-L 24W/830/4P 2G11
PHILIPS MASTER PL-L 24W/840/4P 2G11
PHILIPS MASTER PL-L 36W/830/4P 2G11
PHILIPS MASTER PL-L 36W/840/4P 2G11
PHILIPS MASTER PL-L 36W/930/4P De Luxe 2G11
PHILIPS MASTER PL-L 40W/840/4P 2G11
PHILIPS MASTER PL-L 55W/830/4P 2G11
PHILIPS MASTER PL-L 55W/840/4P 2G11
PHILIPS MASTER PL-L 80W/830/4P 2G11
PHILIPS MASTER PL-L 80W/840/4P 2G11

PHILIPS PL-Q 16W/835/2P GR 8
PHILIPS PL-Q 16W/835/4P GR 10q
PHILIPS PL-Q 28W/830/2P GR 8
PHILIPS PL-Q 28W/840/4P GR 10q
PHILIPS PL-Q 38W/840/4P GR 10q

PHILIPS MASTER PL-S 7W/830/2P G23
PHILIPS MASTER PL-S 7W/840/2P G23
PHILIPS MASTER PL-S 7W/840/4P 2G7
PHILIPS MASTER PL-S 9W/830/2P G23
PHILIPS MASTER PL-S 9W/840/2P G23
PHILIPS MASTER PL-S 9W/840/4P 2G7
PHILIPS MASTER PL-S 11W/830/2P G23
PHILIPS MASTER PL-S 11W/840/2P G23
PHILIPS MASTER PL-S 11W/840/4P 2G7

PHILIPS MASTER PL-T 18W/827/2P GX24d2
PHILIPS MASTER PL-T 18W/830/2P GX24d2
PHILIPS MASTER PL-T 18W/830/4P GX24q2
PHILIPS MASTER PL-T top 18W/840/2P GX24d2
PHILIPS MASTER PL-T 18W/840/4P GX24q2
PHILIPS MASTER PL-T 26W/830/2P GX24d3
PHILIPS MASTER PL-T 26W/830/4P GX24q3
PHILIPS MASTER PL-T 26W/840/2P GX24d3
PHILIPS MASTER PL-T 32W/830/4P GX24q3
PHILIPS MASTER PL-T 32W/840/4P GX24q3
PHILIPS MASTER PL-T 42W/827/4P GX24q4
PHILIPS MASTER PL-T 42W/830/4P GX24q4
PHILIPS MASTER PL-T 42W/840/4P GX24q4
PHILIPS MASTER PL-T 57W/840/4P GX24q5 TOP

PHILIPS Master PL-C 10W/827/2P, G-24D-1
PHILIPS Master PL-C 10W/840/2P, G-24D-1
PHILIPS Master PL-C 13W/827/2P, G-24D-1
PHILIPS Master PL-C 13W/840/2P, G-24D-1
PHILIPS Master PL-C 18W/827/2P, G-24D-2
PHILIPS Master PL-C 18W/840/2P, G-24D-2
PHILIPS Master PL-C 26W/840/2P, G-24D-3
PHILIPS Master PL-C 18W/840/4P, G-24Q-2
PHILIPS Master PL-C 26W/840/4P, G-24Q-3

Ultraljubičaste-ultravioletne fluo cevi
PHILIPS Actinic BL TL 6W/10 BL
PHILIPS Actinic BL TL 8W/10 BL
PHILIPS Actinic BL TL 11W/10 BL
PHILIPS Actinic BL TL MINI 15W/09/10 BL
PHILIPS Actinic BL TL 40W/10 BL
PHILIPS Actinic BL TL-DK 36W/10 BL
PHILIPS Actinic BL TL-D 15W/10 BL
PHILIPS Actinic BL TL-D 18W/10 BL
PHILIPS actinic TL-K 40W/10R L= 604,00 mm
PHILIPS Actinic 60W/10R TL Flexo Print
PHILIPS Actinic 80W/10R G13 R-UVA Flexo Print
PHILIPS Actinic 140W/03 Flexo Print

PHILIPS FLEXO PRINT TL-K 40W UVA-1
PHILIPS FLEXO PRINT TL-K 60W/10-R
PHILIPS FLEXO PRINT TL-K 80W/10-R
PHILIPS FLEXO PRINT TL-K 100W/10-R UV-A
PHILIPS FLEXO PRINT TL-K 140W/03

PHILIPS TL Blacklight 4W/08
PHILIPS TL mini Blacklight 6W/08
PHILIPS TL mini Blacklight 8W/08
PHILIPS TL mini Blacklight 9W
PHILIPS PL-S 4P Blacklight 18W/108
PHILIPS TL-D Blacklight 36W/108
PHILIPS TL-D TL medicinska 20W/52

PHILIPS TUV 6W germicidne G5
PHILIPS TUV 8W germicidne G5
PHILIPS TUV 10W T5 with T5-T8 adapters germicidne G5
PHILIPS TUV 15W germicidne G13
PHILIPS TUV 25W germicidne G13
PHILIPS TUV 30W germicidne G13
PHILIPS TUV 36W germicidne G13
PHILIPS TUV 55W HO germicidne G13
PHILIPS TUV 75W HO germicidne G13
PHILIPS TUV TL-D 95W HO germicidne G13

PHILIPS TL-D 90 Graphica 18W/950
PHILIPS TL-D 90 Graphica 36W/950
PHILIPS TL-D 90 Graphica 58W/950

PHILIPS TL-D food 18W/79
PHILIPS TL-D food 30W/79
PHILIPS TL-D food 30W/79
PHILIPS Secura TL-D food 36W/79
PHILIPS TL-D food 36W/79 1m
PHILIPS TL-D food 58W/79

PHILIPS TL-M RS 20W/33
PHILIPS TL-M RS 40W/54-765
PHILIPS TL-M RS 65W/33
PHILIPS TL-X XL 20W/33
PHILIPS TL-X XL 40W/33

 

Stedne kompakt sijalice
Economy bulb 18W WW E27 A70
Economy Stick 8W CDL / WW E14
Economy Stick 8W CDL / WW E27
Economy Stick 11W CDL / WW E14
Economy Stick 11W CDL / WW E27
Economy Stick 14W CDL / WW E27
Economy Stick 18W CDL / WW E27
Economy Stick 23W CDL / WW E27
Genie 11W E14 CDL / WW Master 15Y
Genie 11W E27 CDL Master 15Y
Genie ES Dimm 18W WW E27
P52 Lustre 5W E14 WW Softone
P52 Lustre 5W E27 WW Softone
PAR38 ES 23W WW E27
PL Genie 5W 827 E27 10Y
PL Genie 8W 865 E14 10Y 0
PL Genie 11W 827 / 840 E14 10Y
PL Genie 14W 827 E27 10Y
PL Stick 6W WW E14
PL Stick 9W WW E14
PL Stick 11W WW E27
PL Stick 14W CDL WW E27
PL Stick 18W WW E27
PL Stick 20W WW E27
PL-E MASTER 11W 827 / 865 E27
PL-E MASTER 14W 827 / 865 E27
PL-E MASTER 20W 827 / 840 / 865 E27
PL-E MASTER 27W 865 E27
PL-E Pro 16W 6500K E27 CDL 10Y
PL-E Pro 20W 2700K E27 WW 10Y
POLAR MASTER PL-E 20W/827 E27
R50 PL-E REF 7W WW E14
R80 PL-E REF 20W 827 / 840 E27
Softone 8W / 11W WW E27
Softone 15W / 18W WW E27
Softone 18W CDL E27
Softone Lustre 7W WW E14
Stairway MASTER 15W WW E27
TORNADO E14 827 8W
TORNADO E14 865 12W
TORNADO E27 827 5W / 8W / 12W / 15W / 20W
TORNADO E27 865 8W / 12W / 15W
TORNADO 23W 827 E27 T2
TORNADO 32W 827 / 32 E27 220-240V T3
TORNADO ES 15W / 20W 827 E27 Dimmable
TORNADO HIGH LUMEN 42W 827 / 840 E27
TORNADO HIGH LUMEN 65W 865 E27
TORNADO HIGH LUMEN 75W 865 E40
TWISTER E14 827 5W / 8W 12W
TWISTER E14 865 8W / 12W
TWISTER E27 827 8W / 12W
TWISTER E27 865 8W / 12W
TWISTER E27 827 15W / 20W
TWISTER E27 865 15W / 20W
TWISTER 23W 827 E27
TWISTER 23W 865 E27

LED SIJALICE PHILIPS
CLA LED bulb 7.5->60W A60 E27 827 D CL filament
CLA LED spot LV 5-35W MR16 GU5.3 827 ND 36D
CLA LED spot MV 3.5->35W GU10 2700/3000/4000/6500K ND 36d
CLA LED spot MV 4.6->50W GU10 2700/3000/4000/6500K ND 36d
CLA LED spot MV 4.4->35W GU10 827 D 36d
CLA LED spot MV 4.4->35W GU10 830 D 36d
CLA LED spot MV 5.5->50W GU10 827 D 36d
CorePro bulb 6w->32W 827 E27
CorePro bulb 6w->40W E27 2700/4000/6500K
CorePro bulb 9.5w->60W E27 2700/3000/4000/6500K
CorePro bulb 11w->75W E27 2700/4000/6500K
CorePro bulb 13w->100W E27 2700/4000/6500K
CorePro bulb 9.5w->60W E27 827 Dimmable
CorePro bulb 11w->75W E27 2700K Dimmable
CorePro candle 3.5w ->25W 840 E14 FR
CorePro candle 4w ->25W 827 E14 CL
CorePro candle 4w ->25W 827 E14 FR
CorePro candle 5.5w ->40W 827/840 E14 CL
CorePro candle 5.5w->40W 827/840 E14 FR
CorePro G4 1.2w->10W 830 12V ND
CorePro G4 2w->20W 830 12V ND
CorePro G9 2.5w->25W 827 220V ND
CorePro GU10 2w->25W 827 36D
CorePro GU10 3.5w->35W 827/830 36D
CorePro GU10 5w->50W 827/830/840 36D
CorePro GU5,3 5W->35W MR16 WW/CW 36D
CorePro GU5,3 8.2W->50W MR16 CW 36D
Corepro lustre ND 4w-25W E14/E27 827 P45 CL
CorePro lustre ND 4w-25W E14/E27 827 P45 FR
Corepro lustre ND 5.5w-40W E14/E27 827 P45 CL
CorePro lustre ND 5.5w-40W E14/E27 827 P45 FR
Corepro lustre ND 5.5w-40W E14 840 P45 CL
CorePro lustre ND 5.5w-40W E14 840 P45 FR
CorePro PLC 8.5W 840 2P G24d-3
CorePro PLC 9W 840 4P G24q-3
CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830
CorePro tube 600 8W/840 C
CorePro tube 600 8W/865 C
CorePro tube 1200 16W/840 C
CorePro tube 1200 16W/865 C
CorePro tube 1500 20W/840 C
CorePro tube 1500 20W/865 C
LED Globe G93 60W WW E27 FR
LED Globe G93 100W WW E27 FR
LED Globe G120 120W WW E27 FR
LED Philinea 3W 300mm S14D WW 1kon.ND
LED Philinea 3W 300mm S14S WW 2kon.
LED Philinea 4.5W 500mm S14S WW 2kon.
LED Reflector R50 40W E14 827 36D
LED Reflektor R80 7->100W E27 827 ND 40D
LED T25 1.7->15W E14 827 FR ND
MASTER LED AR111 10 (11)w->50W 830 24D D 45kh.
MASTER LED AR111 11w50W 927 8D D
MASTER LED AR111 11w->50W 927 24D D
MASTER LED AR111 11w->50W 927 40D D
MASTER LED AR111 11w->50W 930 24D D
MASTER LED AR111 15w->75W 927 24D D
MASTER LED AR111 15w->75W 927 40D D
MASTER LED AR111 15w->75W 930 24D D
MASTER LED AR111 15w->75W 930 40D D
MASTER LED bulb 6->25W E27 827 D 45kh
MASTER LED bulb 6w->40W E27 827 D
MASTER LED bulb 8w->40W E27 827 D 25kh
MASTER LED bulb 13w->75W E27 827 D
MASTER LED bulb 20w-100W E27 827 D
MASTER LED candle B38 4w->25W E14 CL
MASTER LED candle B38 6w->40W E14 CL DT
MASTER LED G4 2.5w->10W 827 25kh
MASTER LED GU10 3,5w->35W 827 25D
MASTER LED GU10 3,5w->35W 827 40D
MASTER LED GU10 4,3w->50W 827 25D
MASTER LED GU10 4,3w->50W 840 40D D
MASTER LED GU10 7w->80W 830/840 40D D 40kh
MASTER LED GU4 3.5w->20W 827 MR11 24D
MASTER LED GU5,3 6.3w->35W 827/830/840 MR16 36D D 25kh
MASTER LED GU5,3 7w->35W 827 MR16 36D D
MASTER LED GU5,3 7w->35W 830 MR16 36D D
MASTER LED GU5,3 7w->50W 827 MR16 36D D
MASTER LED GU5,3 8w->50W 830 MR16 36D D
MASTER LED PAR20 5.5w->50W 2700 25D D
MASTER LED PAR30 8.5w->75W 2700 25D D
MASTER LED PAR30 8.5w->75W 4000 25D D
MASTER LED PAR30 9.5w->75W 2700 25D D CLA
MASTER LED PAR30 9.5w->90W 2700 25D D
MASTER LED PAR30 9.5w->90W 4000 25D D
MASTER LED PAR38 13w->100W 2700 25D D
MASTER LED Tube 11W 840 600mm I ROT GA300
MASTER LED Tube 16W 840 1200mm T8 VLE
MASTER LED Tube 23W 840 1500mm ROT T8
MASTER P48 6w->40W WW E14 CL DT
MASTER P48 6w->40W WW E27 CL DT

ELEKTRONSKE I ELEKTROMAGNETNE PRIGUŠNICE PHILIPS
ELEKTROMAGNETNE PRIGUSNICE
BHL 80W,BHL 125W,BHL 250W,BHL 400W L202, 230V - 50Hz - za zivine sijalice
BSN 70W,BSN 150W,BSN 250W,BSN 400W L302l,230V - 50Hz - za natrijumove/metalhalogene sijalice
BTA 18W,BTA 30W,BTA 36W,BTA 58W 230V - 50Hz - za fluorescentne sijalice
BSL 35W,50W,100W CSLS 100W SDW-T White SON - SDW-T za beli natrijum

 
HF-BASIC TL-D ballasts for TL-D and PL-L fluorescent lamps
HF-B 136 TL-D EII 1 x TLD 36W, 1 x PL-L 36W  1x36w
HF-B 158 TL-D EII 1 x TLD 58W, 1 x PL-L 55W 1x55w,1x58w
HF-B 236 TL-D EII 2 x TLD 36W, 2 x PL-L 36W 2x36w
HF-B 258 TL-D EII 2 x TLD 58W, 2 x PL-L 55W 2x55w,2x58w

HF-PERFORMER TL-D Slim,ballast for TL-D fluorescent lamps
HF-P 118 TL-D EII TL-D 1x18w
HF-P 136 TL-D EII TL-D 1x36w
HF-P 158 TL-D EII TL-D 1x58w
HF-P 218 TL-D EII TL-D 2x18w
HF-P 236 TL-D EII TL-D 2x36w
HF-P 258 TL-D EII TL-D 2x58w
HF-P 3/418 TL-D EII 3x18w , 4x18w

HF-PERFORMER TL5 Flat, slim, ballast for TL5 fluorescent lamps
HF-P 1 14-35 TL5 HE EII  14w-35w
HF-P 1 24-39 TL5 HO EII  24w-39w
HF-P 149 TL5 HO EII  1x49w
HF-P 154 TL5 HO EII  1x54w
HF-P 180 TL5/PLL EII  1x80w
HF-P 2 14-35 TL5 HE EII  2x14w-35w
HF-P 2 24-39 TL5 HO EII 2x24w-39w
HF-P 249 TL5 HO EII  2x49w
HF-P 254 TL5 HO EII  2x54w
HF-P 280 TL5/PLL EII  2x80w
HF-P 3/414 TL5 EII 3x18w , 4x18w


HF-PERFORMER PLT/C - Compact,ballast for PL-T/C/TL5C/R/L fluorescent lamps
HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V  1x22w/42w
HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V 2x22w/42w
HF-R 414 TL5 EII 220-240V 50-60HZ 4x14w 
HF-R TD 226-42 PL-T/C EII 2x26w/42w 
HF-R 155 TL5C TL5C 1x55w


HF-Regulator TL5
HF-R 214-35 TL5 EII 2x14-35w
HF-R 280 TL5/PL-L EII 2x80w
HF-R 414 TL5 EII 4x14w
HF-R TD 280 TL5/PL-L EII 2x80w

HF-Performer Intelligent for TL5 HE/HO lamps
HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 2x28w/35w/49w/54w
HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII 1x28w/35w/49w/54w
HF-PI 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 3/4x14w/24w
HF-Ri TD 2 14/21/24/39 TL5 E+ 2x14w/21w/24w/39w

HF-Performer PL-T/C
HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 1x22-42w
HF-P 218 PL-T/C EII 2x18w
HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 2x22-42w

HF-Performer TL5 Circular
HF-P 155 TL5C 1x55w

HF-Matchbox
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V
HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V
HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V
HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V

HF-E 1 18 TL-D 220-240 50/60Hz
HF-E 1 36 (2x18) TL-D 220-240 50/60Hz
HF-E 1/2 49 TL5 220-240V 50/60Hz
HF-E 1/2 54 TL5 220-240V 50/60Hz
HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz
HF-E 2 36 TL-D 220-240 50/60Hz
HF-E 4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz
HF-P 1 14/21/28/35 TL5 220-240V
HF-P 1 18 TL-D EII 220-240V
HF-P 1 22-42 PL-T/C/TL5C PL-L 18 EII 220-240V
HF-P 1 28/35/49/80 TL5 EII i
HF-P 1 36 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
HF-P 1 54/55 TL5 HO/PL-L III IDC
HF-P 1 55 PL-L III 220-240V 50/60Hz
HF-P 1 80 TL5/PL-L EII 220-240V
HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V
HF-P 2 14/21/28/35 TL5 220-240V
HF-P 2 18 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz
HF-P 2 18 TL-D EII 220-240V
HF-P 2 22-42 PL-T/C/TL5C PL-L 18
HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz
HF-P 2 28/35/49/54 TL5 i EII 220-240V
HF-P 2 49 TL5 EIII 220-240V
HF-P 2 54/55 TL5 HO/PLL 220-240V
HF-P 2 58 TL-D EIII 220-240V
HF-P 2 80 TL5/PL-L EIII 220-240V
HF-P 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V
HF-R 1 55 TL5C 7.480,00
HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 6.200,00
HF-R 2 54 TL5 EII 220-240V 50/60Hz
HF-R 2 55 PL-L EII 220-240V 50/60Hz
HF-R 2 80 TL5/PL-L EII 220-240V
HF-R 4 14 TL5 EII 220-240V
HF-S 1 14/21 TL5 II 220-240V 50/60Hz
HF-S 1 14/21/28/35 TL5 HE
HF-S 1 24-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz
HF-S 1 58 TL-DII 220-240V 50/60Hz
HF-S 1/2 26 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz
HF-S 2 14/21/28/35 TL5 HE
HF-S 2 18 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz
HF-S 2 24/39 TL5 220-240V
HF-S 3 36 TL-D 220-240V 50/60Hz
HF-S 3/4 14W TL5 220-240V
HF-S 3/4 24 TL5 220-240V 50/60Hz


Transformator za halogene sijalice – Certaline 220V/12V
60W , 105W , 150W

ELEKTRONSKE PRIGUSNICE ZA METALHALOGENE SIJALICE CDM I SDW-TG
Electronic ballasts for HID
HID-PV M 1x020/S MCDM LPF
HID-PV M 35 /S CDM 35w
HID-PV C 35 /S CDM 35w
HID-PV C 70 /S CDM 70w
HID-PV C 70 /P 70w
HID-AV C 70 /I CDM 70w
HID-PV C 2x70 /S 2x70w
HID-PV C 150 /S CDM 150w
HID-AV C 70W/I CDM
HID-PV C 35W/P CDM
HID-PV C 35W/S CDM 220-240V
HID-PV C 50W/S CDM 220-240V
HID-PV C 70W/S CDM 220-240V
HID-PV C 150W/S MH/CDM 220-240V 7.550,00
HID-PV m 35W/S CDM
Electronic ballasts for White SON - SDW-TG
HID-PV C 50 /S SDW-TG 220-240V
HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz 

Prodavnica Novi Beograd Jurija Gagarina 227/46 (radnja) rasvete sijalica: Philips,Osram,Tungsram,Ledvance,Leuci,General Electric,Sylvania
Distributer rasvete PHILIPS,LEDVANCE OSRAM,GENERAL ELECTRIC,TUNGSRAM,SYLVANIA,VOSSLOH-SCHWABE

 

                                                                                           Na početak stranice

 

 

UPALJACI
za metalhalogene i natrijumove sijalice 70w-150w-250w-400w-600w-1000w-2000w

 

                                                                                            Na početak stranice

                                                                                                                                                               Na početak stranice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Na početak stranice