PREGLED PHILIPS SIJALICA I PREDSPOJNIH SPRAVA

                            

                                                                                                 

                                                                                                 

                        

                       

                          
                            


STANDARDNE SIJALICE– bistra,mat,soft,opal,mlecna,Deco
Sveca B35,BW35,BXS35  25W,40W,60W,230V, E-14
Standardna A55, 25W, 40W,60W, 75W,100W,230V, E-27
Standardna 150W,200W,300W, 230V, E-27,E-40

REFLEKTOR SIJALICA SPOTLINE
NR95 , 100W,150W  230V, E-27
NR80,75 W, 100W, 230V, E-27, 25 stepeni
NR63,25 W,40 W,60 W, 230V, E-27, 30 stepeni
NR50,25 W,40 W, 230V, E-14, 30 stepeni
NR39, 30 W, 230V, E-14, 45 stepeni

REFLECTOR SIJALICE PAR20,PAR30S,PAR38,PAR56 - Economy

PAR20 - spot,flood 50W , 10dgr,30dgr, 240V                                                                                                                                                      

PAR30 - spot,flood 75W,100W, 10dgr,30dgr, 240V, E-27
PAR38 - spot,flood 80W,120W, 240V, E-27
PAR56 - 300W, 230V, GX 16D , WFL 40 stepeni
PAR56 - 300W, 230V, GX 16D , FL 25 stepeni
PAR56 - 300W, 12V za bazene , WFL 40 stepeni

REFLEKTA SIJALICE PAR-38 / u boji - Color
PAR 38 80W, 230V, E-27 - plava,zelena,crvena,zuta  

REFLEKTA SIJALICE -Neodymium-Flower Power-Enrich spot-GroLux-
za sobno cvecee i biljke i fotosintezu,dopuna smanjenom dnevnom svetlu
R63 , 60W, 230V, E-27
E80, 100W, 230V, E-27

REFLEKTA SIJALICE U BOJI
NR 80, 60 W, 230V, E-27, plava,zelena,narandzasta,crvena,zuta
NR 63, 40 W, 230V, E-27, plava ,zelena,crvena,zuta
NR 50, 40 W, 230V, E-14,plava,zelena,crvena,zuta

OBLIKA CEVI - Phillinea -  Linestra - Stripline
T30 – 35W,60w 230V, S14D 1 kontakt
T30 – 35W,60w 230V, S14S 2 kontakta
T30 – 120W, 230V, S14S 2 kontakta

ZIVINE SIJALICE
HPL-N , HPL4  50W,80W,125W, E-27
HPL-N 250W,400W,700W, E-40, HG - tvrdo staklo

ZIVINE SIJALICE za rad bez prigusnice - fluosol
ML 100W,160W,250W, E-27, 230-240V
ML 250W,500W, E-40, 230-240V
ML-R 160W, E-27, 225-235V

HPS - High Pressure Sodium NATRIJUM SIJALICE visokog pritiska – cevne
SON-T Pro 70W, E-27
SON-T Pro 100W,150W,250W,400W,1000W, E-40

NATRIJUM SIJALICE visokog pritiska – elipsoidne
SON Pro 70W E, E-27
SON Pro 70W , E-27 - sa upaljacem
SON Pro 150W E,250W E,400W E , E-40

NATRIJUM SIJALICE visokog pritiska za rad sa zivinom prigusnicom
SON-H Pro 110W, E-27 - zamena za zivine sijalice 125W
SON-H Pro 220W, E-40 - zamena za zivine sijalice 250W
SON-H Pro 350W, E-40 - zamena za zivine sijalice 400W

NATRIJUM SIJALICE visokog pritiska - cevne
Master SDW-T 35W,50W,100W PG12-1 - beli natrijum            

Master SDW-TG 50W,100W GX12 - beli natrijum

NATRIJUM SIJALICE visokog pritiska – cevne , sa integrisanom antenom
Master SON-T PIA PLUS Hg free 70W,100W,150W,250W,400W, E27 , E-40

NATRIJUM SIJALICA visokog pritiska – cevne
SON-T COMFORT Pro 150W,250W,400W,E-40

NATRIJUM sijalice niskog pritiska - cevne
Master SOX-E 18W,26W,36W SOX Pro 90W,135W,180W BY22D

NATRIJUM SIJALICE visokog pritiska PIA – cevne sa integrisanom antenom
Master SON-T PIA Plus 70W, E-27
Master SON-T PIA Plus 100W,150W,250W,400W, E-40
• Natrijumska sijalica visokog pritiska sa visokim svetlosnim fluksom i dugim pouzdanim vekom trajanja
• Keramicka cev za praznjenje sa integrisanom antenom (PIA) za dug i pouzdan vek trajanja
• Konstrukcija otporna na mehanicke udare i vibracije sto produzava vek trajanja i smanjuje rano otkazivanje
• ZrCo geter osigurava optimalno odrzanje svetlosnog fluksa i smanjuje mogucnost ranog otkazivanja sijalice
• Plus koncept obezbedjuje visoku efikasnost i visok svetlosni fluks
• Vrhunska tehnologija PIA obezbedjuje pouzdanost u radu,odrzanje svetlosnog fluksa, dug vek trajanja i pouzdano paljenje
• Visoka energetska efikasnost i odsustvo olova predstavlja dobar ekoloski izbor
• Visoka svetlosna iskoristivost cini ovu sijalicu najefikasnijom HPS (SON) sijalicom visokog pritiska
• Osvetljenje puteva i rezidencijalno osvetljenje,dekorativno reflektorsko osvetljenje,industrijsko osvetljenje,spoljasnje i unutrasnje
  osvetljenje sportskih objekata,osvetljenje u hortikulturi

 

HPS NATRIJUM SIJALICE za rasadnik,staklenik,plastenik  - za rast biljaka  
Master SON-T PIA 400W, E-40 Agro

• Visokonaponska natrijumska sijalica savisokim odrzavanjem svetlosnog fluksa i povecanim isijavanjem plave boje
• "Agro" koncept s povecanim isijavanjem plave svetlosti rezultira kompaktnijim i jacim razvojem biljaka
• Keramicka cev za praznjenje sa Philipsovom integrisanom antenom (PIA) za dug i pouzdan radni vek
• Posebna tehnologija osigurava visoko odrzavanje svetlosti i mali broj ranih pregorevanja
• Poboljsan ucinak za primene u vrtlarstvu, posebno za osvetljenje na nizim visinama
• Pospjesuje razvoj bilja i kvalitet boja s dobrim listom i cvatom i dodatnim grananjem


Master SON-T PIA 400W,600W, E-40 Green power
• Natrijumska sijalica visokog pritiska sa visokim odrzanjem svetlosnog fluksa i optimalnim mikromol svetlosnim fluksem
• Keramicka cev sa integrisanom antenom (PIA) za dug i pouzdan vek trajanja,ZrCo geter osigurava optimalno odrzanje
  svetlosnog fluksa i smanjuje mogucnost ranog otkazivanja sijalice
• "Green Power" koncept za optimalan mikromol svetlosni fluks (svetlost za rast),"Plus" koncept obezbedjuje visoku efikasnost i visok
  svetlosni fluks
• Optimalne performanse za primene u hortikulturi,visoko odrzavanje svetlosnog fluksa obezbedjuje konstantan kvalitet i kvantitet
  svetlosti  tokom veka trajanja

Philips prigusnicom HID-HeavyDuty BSN L33
• Izuzetan vek trajanja prigusnice (15 godina) , poseban izvod za uzemljenje
 • Odlicna otpornost na hemijske supstance, kao i na vlagu i ostale klimatski otezane uslove
 • Sve prigusnice su opremljene termoprekidacem radi zastite od pojava koje prate pregorevanje sijalice
 • Kompaktnih dimenzija i male tezine sa minimalnim gubicima snage, zahvaljujuci ortociklickom postupku namotavanja
 • Idealna za sledece primene:osvetljenje puteva i stambenih cetvrti,crkvi,zgrada,tunela i parkiralista,luke,stambene zgrade,gradski   
  centri,trgovacki centri,pesacke zone,sportski tereni,staklenike,rasadnike,plastenike,itd.


METAL- HALOGENE ( HALIDNE) SIJALICE
Master HPI-T Plus 250W,400W E-40 – cevne
Master HPI Plus BUS 400W, E-40 – elipsoidne
Master HPI Plus 400W, E-40 – elipsoidne

• Kvarcna metalhalidna sijalica sa bistrim spoljasnjim cevastim balonom
• Jedinstvena troslojna tehnologija daje visoku svetlosnu iskoristivost kako u pocetku tako i za vreme veka trajanja,daje prirodnu belu 
  svetlost i dobru stabilnost boje
• Visok stepen udobnosti i bezbednosti tokom veka trajanja,minimalni troskovi odrzavanja,usteda inicijalnih troskova sa "Plus" konceptom
• Dobar ekoloski izbor u smislu ocuvanja zivotne sredine zbog dugog veka trajanja,u skladu sa RoHS i WEEEregulativom
• Sportsko osvetljenje, reflektorsko osvetljenje zgrada i spomenika,osvetljenje prostora, npr. luka i stambenih cetvrti,osvetljenje 
  nadstresnica,benzinskih pumpi, osvetljenje u hortikulturi
• HPI-T Plus sijalice zahtevaju primenu svetiljki sa zastitnim prednjim staklom
• Mogu da rade sa HPI isto kao i sa SON predspojnim spravama ("Plus" koncept).Razlika je u dobijenom svetlosnom fluksu i temperaturi  boje


METALHALOGENI REFLEKTORI za benzinske pumpe ( ugradni i nadgradni ) snage 70w,150w i 250w Mini300 Cube DBP300 
METALHALOGENI REFLEKTORI za hladnjace (rashladne komore do -30°C ) snage 70w,100w,150w,250w i 400w Sylveo Sylvania
FLUO ARMATURE REFLEKTORI  za hladnjace (rashladne komore do -30°C ) snage 2x24w i 4x24w  Osram Igloo II

METALHALOGENE SIJALICE - HIGH PRESSURE HALIDE LAMPS
MASTER CDM-ET 100W/830 E40
MASTER CDM-R 111 35W/830 40dgr GX8,5
MASTER CDM-R 111 70W/830 10dgr GX8,5
MASTER CDM-R 111 70W/942 24dgr GX8,5
MASTER CDM-R 111 Elite 35W/930 24dgr GX8,5
MASTER CDM-R 111 Elite 70W/930 24dgr GX8,5
MASTER CDM-R 70W/942 PAR30L 10dgr E27
MASTER CDM-R 70W/942 PAR30L 40dgr E27
MASTER CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D
MASTER CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D
MASTER CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D
MASTER CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D
MASTER CDM-Rm 20W/830 GX10 MR16 25D
MASTER CDM-T 20W/830 G12
MASTER CDM-T 35W/830 G12
MASTER CDM-T 35W/842 G12
MASTER CDM-T 70W/830 G12
MASTER CDM-T 70W/942 G12
MASTER CDM-T 150W/830 G12
MASTER CDM-T 150W/942 G12
MASTER CDM-T 250W/830 G12
MASTER CDM-T 250W/942 G12
MASTER CDM-TC 20W/830 G8.5
MASTER CDM-TC 35W/830 G8,5
MASTER CDM-TC 35W/842 G8.5
MASTER CDM-TC 70W/830 G8.5
MASTER CDM-TC 70W/842 G8,5
MASTER CDM-TD 70W/830 RX7S
MASTER CDM-TD 70W/942 RX7s
MASTER CDM-TD 150W/830 RX7S
MASTER CDM-TD 150W/942 RX7s
MASTER CDM-Tm Mini 20W/830 GU6,5
MASTER CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5
MASTER CDM-Tm Mini 35W/930 GU6,5 Elite
MASTER CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 kit
MASTER CDM-TP 70W/830 PG-12-2
MASTER CDM-TP 150W/942 PGX12-2
MASTER CDM-TT 70W/942 E27
MASTER CDM-TT 150W/942 E40
MASTER CDO-ET 70W/828 E27
MASTER CDO-TT 70W/828 E27
MASTER CDO-TT 100W/828 E40
MASTER CDO-TT 150W/828 E40
MASTER CDO-TT 250W/830 E40
MASTER Elite CDM-T 35W/930 G12
MASTER Elite CDM-T 50W/930 G12
MASTER Elite CDM-T 70W/930 G12
MASTER Elite CDM-T 150W/930 G12
MASTER Elite CDM-TC 35W/930 G8,5
MASTER Elite CDM-TC 50W/930 G8.5
MASTER Elite CDM-TC 70W/930 G8.5
MASTER HPI Plus 250W/645 BU E40
MASTER HPI Plus 400W/645 BU E40
MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40
MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40
MASTER HPI-T Pro 1000W/643 E40
MASTER HPI-T Pro 2000W E40 220V
MASTER HPI-T Pro 2000W E40 380V
MASTER MHN-LA 2000W/956 X528
MHN-TD Pro 70W/842 Rx7s
MHN-TD Pro 150W/842 Rx7s
MHW-TD Pro 70W/730 RX7S
MHW-TD Pro 150W/730 RX7S
MSI 1200W

 

HALOGENE DICHROIC -Twistline –ALU- 230V, GU10
ALU, 230V, 50W, 50dgr, 50mm GU 10

HALOGENE DICHROIC -Twistline - 230V, GZ10
230V, 50W, 25dgr,50dgr,50 mm GZ 10

HALOGENE DICHROIC - ESSENTIAL -12V – 2000h
Ess 12V, 20W,35W,50W, 36dgr, 50 mm GU 5,3

HALOGENE DICHROIC - Accentline 12V – 3000h
Acc 12V, 20W,35W,50W,10dgr,36dgr, 50 mm GU 5,3

HALOGENE DICHROIC – Brilliantline 12V – 4000h
HALOGENE KAPSULE NA 12V – Capsuleline Pro
 5W,10W,20W,12V, G 4
20W,35W,50W,75W,100W,12V, GY 6.35

HALOGENE KAPSULE MV 230V – Clickline
CLICKline 230V,40W, 60W, G9 - mat

HALOGENE KAPSULE PRO MV 230V – Capsuleline Pro
Pro MV ,75W,100W,150W,B15d,230V, CL - bistra ,FR - mat

HALOGENE REFLEKTA SIJALICE
SPOT-H 2y NR50 40W, E14, 230V
SPOT-H 2y NR63 40W, E27, 230V

HALOGENI ALUMINIJUMSKI REFLEKTOR – Masterline111 , Aluline111 ,14641,14642,14643,14645,14646
Masterline111 Aluline111 111mm 50W,75W,100W,6v,24v,12v, G53,8dgr,24dgr,45dgr

FLUO CEVI  KOMPAKT FLUORESCENTNE SIJALICE

 TL Mini 4W/33-640 G5
TL Mini 6W/33-640
TL Mini 8W/54-765
TL Mini 13W/54-765
TL MiniPro 8W/830 G5
TL MiniPro 8W/840
TL MiniPro 13W/827
TL MiniPro 13W/830
TL MiniPro 13W/840
TL-D 18W/33-640
TL-D 18W/54-765
TL-D 30W/33-640
TL-D 30W/54-765
TL-D 36W/33-640
TL-D 36W/54-765
TL-D 58W/33-640
TL-D 58W/54-765
TL-D 90 Graphica 18W/950
TL-D 90 Graphica 36W/950
TL-D 90 Graphica 58W/950
TL-D food 18W/79
TL-D food 30W/79
TL-D food 30W/79
Secura TL-D food 36W/79
TL-D food 36W/79 1m
TL-D food 58W/79
TL-D MASTER De Luxe 18W/930
TL-D MASTER De Luxe 18W/940 G13
TL-D MASTER De Luxe 18W/950
TL-D MASTER De Luxe 18W/965
TL-D MASTER De Luxe 36W/930
TL-D MASTER De Luxe 36W/940
TL-D MASTER De Luxe 36W/950
TL-D MASTER De Luxe 36W/965
TL-D MASTER De Luxe 58W/930
TL-D MASTER De Luxe 58W/940 G13
TL-D MASTER De Luxe 58W/950
TL-D MASTER De Luxe 58W/965
TL-D Master Xtreme Polar 18W/840
TL-D Master Xtra Polar 36W/840 T10
TL-D Master Xtra Polar 58W/840
TL-D Master Xtra Super 80 58W/840
TL-D Power Saver set 23=36W/840
TL-D Power Saver set 37=58W/840
TL-D SECURA MASTER 18W/840
TL-D SECURA MASTER 36W/840
TL-D Super 80 14W/840
TL-D Super 80 15W/830 G13
TL-D Super 80 15W/840 G13
TL-D Super 80 16W/840 G13
TL-D Super 80 18W/827
TL-D Super 80 18W/830
TL-D Super 80 18W/835
TL-D Super 80 18W/840
TL-D Super 80 18W/865
TL-D Super 80 30W/830
TL-D Super 80 30W/840
TL-D Super 80 30W/865
TL-D Super 80 36W/830
TL-D Super 80 36W/835
TL-D Super 80 36W/840
TL-D Super 80 36W/840 1m
TL-D Super 80 36W/865
TL-D Super 80 58W/827
TL-D Super 80 58W/830
TL-D Super 80 58W/840
TL-D Super 80 58W/865
TL-D Super 80 70W/840
TL-E 22W/840
TL-E 22W/865 Super
TL-E 32W/830 Super
TL-E 32W/840 Super
TL-E 32W/865 Super
TL-E 40W/840 Super
TL-E 40W/865 Super
TL-M RS 20W/33
TL-M RS 40W/54-765
TL-M RS 65W/33
TL-X XL 20W/33
TL-X XL 40W/33
TL5 MASTER 14W/827 HE G5
TL5 MASTER 14W/830 HE G5
TL5 MASTER 14W/840 HE
TL5 MASTER 14W/865 HE
TL5 MASTER 21W/827 HE G5
TL5 MASTER 21W/830 HE G5
TL5 MASTER 21W/835 HE
TL5 MASTER 21W/840 HE G5
TL5 MASTER 21W/865 HE
TL5 MASTER 24W/827 HO
TL5 MASTER 24W/830 HO G5
TL5 MASTER 24W/840 HO G5
TL5 MASTER 24W/865 HO G5
TL5 MASTER 28W/827 HE G5
TL5 MASTER 28W/830 HE G5
TL5 MASTER 28W/835 HE G5
TL5 MASTER 28W/840 HE
TL5 MASTER 28W/865 HE
TL5 MASTER 35W/830 HE G5
TL5 MASTER 35W/840 HE G5
TL5 MASTER 35W/865 HE G5
TL5 MASTER 39W/830 HO G5
TL5 MASTER 39W/840 HO G5
TL5 MASTER 39W/865 HO G5
TL5 MASTER 49W/830 HO G5
TL5 MASTER 49W/840 HO G5
TL5 MASTER 49W/865 HO G5
TL5 MASTER 54W/830 HO G5
TL5 MASTER 54W/840 HO
TL5 MASTER 54W/865 HO
TL5 MASTER 80W/830 HO G5
TL5 MASTER 80W/840 HO G5
TL5 MASTER 80W/865 HO G5
TL5 MASTER Circular Super 80 22W/830
TL5 MASTER Circular Super 80 22W/840
TL5 MASTER Circular Super 80 40W/830
TL5 MASTER Circular Super 80 40W/840
TL5 MASTER Circular Super 80 55W/830
TL5 MASTER Circular Super 80 55W/840
TL5 MASTER Circular Super 80 60W/830
TL5 MASTER Circular Super 80 60W/840
TL5 MASTER De luxe 24W/940 HO
TL5 MASTER De luxe 24W/950 HO
TL5 MASTER De luxe 24W/965 HO
TL5 MASTER De luxe 49W/940 HO
TL5 MASTER De luxe 54W/940 HO
TL5 MASTER De luxe 54W/950 HO
TL5 MASTER De luxe 54W/965 HO

Fluo cevi u boji
TL-D 18W/15 - crvena
TL-D 18W/16 - žuta
TL-D 18W/17 - zelena
TL-D 18W/18 - plava
TL-D 36W/15 - crvena
TL-D 36W/16 - žuta
TL-D 36W/17 - zelena
TL-D 36W/18 - plava
TL-D 58W/18 - plava
TL5 MASTER 14W HE CRVENA
TL5 MASTER 14W HE PLAVA
PL-L 18W/830/4P 2G11
PL-L 18W/840/4P 2G11
PL-L 24W/830/4P 2G11
PL-L 24W/840/4P 2G11
PL-L 36W/830/4P 2G11
PL-L 36W/840/4P 2G11
PL-L 36W/930/4P De Luxe 2G11
PL-L 40W/840/4P 2G11
PL-L 55W/830/4P 2G11
PL-L 55W/840/4P 2G11
PL-L 80W/830/4P 2G11
PL-L 80W/840/4P 2G11
PL-Q 16W/835/2P GR 8
PL-Q 16W/835/4P GR 10q
PL-Q 28W/830/2P GR 8
PL-Q 28W/840/4P GR 10q
PL-Q 38W/840/4P GR 10q
PL-S 7W/830/2P G23
PL-S 7W/840/2P G23
PL-S 7W/840/4P 2G7
PL-S 9W/830/2P G23
PL-S 9W/840/2P G23
PL-S 9W/840/4P 2G7
PL-S 11W/830/2P G23
PL-S 11W/840/2P G23
PL-S 11W/840/4P 2G7
PL-T 18W/827/2P GX24d2
PL-T 18W/830/2P GX24d2
PL-T 18W/830/4P GX24q2
PL-T 18W/840/2P GX24d2
PL-T 18W/840/4P GX24q2
PL-T 26W/830/2P GX24d3
PL-T 26W/830/4P GX24q3
PL-T 26W/840/2P GX24d3
PL-T 32W/830/4P GX24q3
PL-T 32W/840/4P GX24q3
PL-T 42W/827/4P GX24q4
PL-T 42W/830/4P GX24q4
PL-T 42W/840/4P GX24q4
PL-T 57W/840/4P GX24q5 TOP

Ultraljubičaste-ultravioletne fluo cevi
Actinic 8W/10 BL
Actinic 15W/10 BL
Actinic 18W/10 BL
Actinic Flexo Print 60W/10R TL
Actinic Flexo Print 80W/10R G13 R-UVA
Actinic Flexo Print 140W/03
TL Blacklight 4W/08
TL mini Blacklight 6W/08
TL mini Blacklight 8W/08
TL mini Blacklight 9W
PL-S 4P Blacklight 18W/108
TL-D Blacklight 36W/108
TL-D TL medicinska 20W/52
TUV 6W germicidne G5
TUV 8W germicidne G5
TUV 25W germicidne G13
TUV 30W germicidne G13
TUV 36W germicidne G13
TUV 55W germicidne G13
TUV 75W germicidne G13


                                                                                                        


FLUO CEVI I LAMPE za akvarijume i sobne biljke sa manjkom dnevnog svetla
Aquarelle TL 8W/89,  TL-D 15W/18W/30W/36W/89 10000K
•Isijavanje svetlosti blisko je talasnim dužinama prirodne dnevne svetlosti koje su neophodne za uspesnu fotosintezu i sintezu hlorofila
  (za svecare podstice fotosintezu kod biljke i cini je zdravom i trajnijom)

•Veliki udeo energije nalazi se u plavoj oblasti obezbedjujuci dobro uravnotezeni spektar koji stimulise stvaranje kiseonika, pospesuje rast akvarijumskih  ribica i bilja i omogucava dobru reprodukciju boja (kombinuje sa Philips sa TL-D/90 de Luxe 965)

FLUO CEVI za vitrine za meso,mesne preradjevine,zivinsko meso i suhomesnate proizvode istice i naglasava crvenu boju mesa  cineci ga privlacnim
TL-D 15W/18W/79,30W/79,36W/79,58W/79, 3800 K

FLUO CEV  za benzinske pumpe
TLX 15W/33, grlo FA6, 4100 K
TLX-XL 15W/20W/40W/33, grlo FA6, 4100 K

FLUORESCENTNE SIJALICE – Master TL Mini
TL Mini 4W/6W/8W/13W/33/54,54-765,33-640,827,830,840 grlo G5

FLUORESCENTNE SIJALICE – TL5 High Efficiency
Master TL5 HE 14W/21W/28W/35W/840 HE, grlo G5,3000K,4000K,6500K

FLUORESCENTNE SIJALICE – TL5 High Output
Master TL5 HO 24W/39W/49W/54W/80W 830,840,865 HO , grlo G5,3000K,4000K,6500K

FLUO CEV I LAMPA germicidna , baktericidna , dezinfekciona , sterilizaciona fluo cev i lampa (fluo armatura)
TUV 6W,8W,15W,30W,36W,55W,75W
• Emituje srednjetalasno UV zracenje sa pikom na 253.7 nm (UV-C) namenjeno dezinfekcionim aktivnostima i postupcima ( lampa za dezinfekciju)
• Stakleni filter eliminise liniju od 185 nm koja formira ozon
• Zastitni unutrasnji sloj ogranicava nivo amortizacije korisnog UV-C izlaznog zracenja
• Poseduje upozoravajucu oznaku da sijalica emituje UV-C zracenje

 

LED SIJALICE

CLA LED bulb 7.5->60W A60 E27 827 D CL filament
CLA LED spot LV 5-35W MR16 GU5.3 827 ND 36D
CLA LED spot MV 3.5->35W GU10 2700/3000/4000/6500K ND 36d
CLA LED spot MV 4.6->50W GU10 2700/3000/4000/6500K ND 36d
CLA LED spot MV 4.4->35W GU10 827 D 36d
CLA LED spot MV 4.4->35W GU10 830 D 36d
CLA LED spot MV 5.5->50W GU10 827 D 36d
CorePro bulb 6w->32W 827 E27
CorePro bulb 6w->40W E27 2700/4000/6500K
CorePro bulb 9.5w->60W E27 2700/3000/4000/6500K
CorePro bulb 11w->75W E27 2700/4000/6500K
CorePro bulb 13w->100W E27 2700/4000/6500K
CorePro bulb 9.5w->60W E27 827 Dimmable
CorePro bulb 11w->75W E27 2700K Dimmable
CorePro candle 3.5w ->25W 840 E14 FR
CorePro candle 4w ->25W 827 E14 CL
CorePro candle 4w ->25W 827 E14 FR
CorePro candle 5.5w ->40W 827/840 E14 CL
CorePro candle 5.5w->40W 827/840 E14 FR
CorePro G4 1.2w->10W 830 12V ND
CorePro G4 2w->20W 830 12V ND
CorePro G9 2.5w->25W 827 220V ND
CorePro GU10 2w->25W 827 36D
CorePro GU10 3.5w->35W 827/830 36D
CorePro GU10 5w->50W 827/830/840 36D
CorePro GU5,3 5W->35W MR16 WW/CW 36D
CorePro GU5,3 8.2W->50W MR16 CW 36D
Corepro lustre ND 4w-25W E14/E27 827 P45 CL
CorePro lustre ND 4w-25W E14/E27 827 P45 FR
Corepro lustre ND 5.5w-40W E14/E27 827 P45 CL
CorePro lustre ND 5.5w-40W E14/E27 827 P45 FR
Corepro lustre ND 5.5w-40W E14 840 P45 CL
CorePro lustre ND 5.5w-40W E14 840 P45 FR
CorePro PLC 8.5W 840 2P G24d-3
CorePro PLC 9W 840 4P G24q-3
CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830
CorePro tube 600 8W/840 C
CorePro tube 600 8W/865 C
CorePro tube 1200 16W/840 C
CorePro tube 1200 16W/865 C
CorePro tube 1500 20W/840 C
CorePro tube 1500 20W/865 C
AccColor GU10 1W WW 230-240V
AccColor GU10 1W GR
DecoLed GU10 1W Red
DecoLed GU10 1W Yellow
DecoLed lamp E14 Cool White
DecoLed lamp E14 Green
DecoLed lamp E14 Red
DecoLed lamp E14 Yellow
DecoLed lamp E27 Cool White
DecoLed lamp E27 Green
DecoLed lamp E27 Red
DecoLed lamp E27 Yellow
DecoLed OD 1W E27 G50 CW
DecoLed OD 1W E27 G50 GR
DecoLed OD 1W E27 G50 YE
LED Globe G93 60W WW E27 FR
LED Globe G93 100W WW E27 FR
LED Globe G120 120W WW E27 FR
LED Philinea 3W 300mm S14D WW 1kon.ND
LED Philinea 3W 300mm S14S WW 2kon.
LED Philinea 4.5W 500mm S14S WW 2kon.
LED Reflector R50 40W E14 827 36D
LED Reflektor R80 7->100W E27 827 ND 40D
LED T25 1.7->15W E14 827 FR ND
MASTER LED AR111 10 (11)w->50W 830 24D D 45kh.
MASTER LED AR111 11w50W 927 8D D

MASTER LED AR111 11w->50W 927 24D D
MASTER LED AR111 11w->50W 927 40D D
MASTER LED AR111 11w->50W 930 24D D
MASTER LED AR111 15w->75W 927 24D D
MASTER LED AR111 15w->75W 927 40D D
MASTER LED AR111 15w->75W 930 24D D
MASTER LED AR111 15w->75W 930 40D D
MASTER LED bulb 6->25W E27 827 D 45kh
MASTER LED bulb 6w->40W E27 827 D
MASTER LED bulb 8w->40W E27 827 D 25kh
MASTER LED bulb 13w->75W E27 827 D
MASTER LED bulb 20w-100W E27 827 D
MASTER LED candle B38 4w->25W E14 CL
MASTER LED candle B38 6w->40W E14 CL DT
MASTER LED G4 2.5w->10W 827 25kh
MASTER LED GU10 3,5w->35W 827 25D
MASTER LED GU10 3,5w->35W 827 40D
MASTER LED GU10 4,3w->50W 827 25D

MASTER LED GU10 4,3w->50W 840 40D D
MASTER LED GU10 7w->80W 830/840 40D D 40kh
MASTER LED GU4 3.5w->20W 827 MR11 24D
MASTER LED GU5,3 6.3w->35W 827/830/840 MR16 36D D 25kh
MASTER LED GU5,3 7w->35W 827 MR16 36D D
MASTER LED GU5,3 7w->35W 830 MR16 36D D
MASTER LED GU5,3 7w->50W 827 MR16 36D D
MASTER LED GU5,3 8w->50W 830 MR16 36D D
MASTER LED PAR20 5.5w->50W 2700 25D D
MASTER LED PAR30 8.5w->75W 2700 25D D
MASTER LED PAR30 8.5w->75W 4000 25D D
MASTER LED PAR30 9.5w->75W 2700 25D D CLA
MASTER LED PAR30 9.5w->90W 2700 25D D
MASTER LED PAR30 9.5w->90W 4000 25D D
MASTER LED PAR38 13w->100W 2700 25D D
MASTER LED Tube 11W 840 600mm I ROT GA300

MASTER LED Tube 16W 840 1200mm T8 VLE
MASTER LED Tube 23W 840 1500mm ROT T8
MASTER P48 6w->40W WW E14 CL DT
MASTER P48 6w->40W WW E27 CL DT

INFRACRVENE SIJALICE
ZA INDUSTRIJU I MEDICINU
R125, 150W, 230 - 250V , E-27 - Industrijske
R125, 150W, 230 - 250V , E-27 - Industrijske - saten
R125, 250W, 230 - 250V, E-27 - Industrijske
R125, 250W, 230 - 250V , E-27 - Industrijske - saten
PAR38E 150W, 230V, E-27 - Za terapiju
PAR38E 175W, 230V, E-27 - Industrijske
IR95 100W, 230V, E-27 infraphil - Za terapiju
Infracrvena medicinska terapijska lampa E27 100W

SEMAFORSKE SIJALICE
Standardne 40W,60W,75W,100W, 220-240V, E-27

STARTERI
Starteri S-2 /4-22W/,Starteri S-10 /4-65W/,Starteri S-12 /115-140W/,Starteri CLEO /25-100W/

PRIGUSNICE PHILIPS
BHL 80W,BHL 125W,BHL 250W,BHL 400W L202, 230V - 50Hz - za zivine sijalice
BSN 70W,BSN 150W,BSN 250W,BSN 400W L302l,230V - 50Hz - za natrijumove/metalhalogene sijalice
BTA 18W,BTA 30W,BTA 36W,BTA 58W 230V - 50Hz - za fluorescentne sijalice

ELEKTRONSKI TRAFOI (TRANSFORMATORI 220v-12v) ZA HALOGENE SIJALICE  
PHILIPS CERTALINE ,
PAROT  OSRAM , VOSSLOH-SCHWABE  60W-105W-150W-200W

UPALJACI za metalhalogene i natrijumove sijalice 70w-150w-250w-400w-600w-1000w-2000w

 

 

ELEKTRONSKE I ELEKTROMAGNETENE PRIGUŠNICE PHILIPS

Prigušnice za fluo cevi
HF-B 1 36 TL-D PL-L EII 220-240V
HF-B 1 58 TL-D PL-L EII 220-240V 50/60Hz
HF-B 2 58 TL-D PL-L EII 220-240V
HF-E 1 18 TL-D 220-240 50/60Hz
HF-E 1 36 (2x18) TL-D 220-240 50/60Hz
HF-E 1/2 49 TL5 220-240V 50/60Hz
HF-E 1/2 54 TL5 220-240V 50/60Hz (55,58)
HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz
HF-E 2 36 TL-D 220-240 50/60Hz
HF-E 4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 6-11 230-240V
HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C
HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V
HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V
HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V
HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V
HF-P 1 14/21/28/35 TL5 220-240V
HF-P 1 18 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz
HF-P 1 18 TL-D EII 220-240V
HF-P 1 22-42 PL-T/C/TL5C PL-L 18 EII 220-240V
HF-P 1 28/35/49/80 TL5 EII i
HF-P 1 36 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
HF-P 1 54/55 TL5 HO/PL-L III IDC
HF-P 1 55 PL-L III 220-240V 50/60Hz
HF-P 1 55 TL5C 220-240V
HF-P 1 60 TL5C 220-240V
HF-P 1 80 TL5/PL-L EII 220-240V
HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V
HF-P 2 14/21/28/35 TL5 220-240V
HF-P 2 18 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz
HF-P 2 18 TL-D EII 220-240V
HF-P 2 22-42 PL-T/C/TL5C PL-L 18
HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz
HF-P 2 28/35/49/54 TL5 i EII 220-240V
HF-P 2 49 TL5 EIII 220-240V
HF-P 2 54/55 TL5 HO/PLL 220-240V
HF-P 2 58 TL-D EIII 220-240V
HF-P 2 80 TL5/PL-L EIII 220-240V
HF-P 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V
HF-R 1 55 TL5C HF-R 2 26-42 PL-T/C EII
HF-R 2 54 TL5 EII 220-240V 50/60Hz
HF-R 2 55 PL-L EII 220-240V 50/60Hz
HF-R 2 80 TL5/PL-L EII 220-240V
HF-R 4 14 TL5 EII 220-240V
HF-S 1 14/21 TL5 II 220-240V 50/60Hz
HF-S 1 14/21/28/35 TL5 HE
HF-S 1 24-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz
HF-S 1 58 TL-DII 220-240V 50/60Hz
HF-S 1/2 26 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz
HF-S 2 14/21/28/35 TL5 HE
HF-S 2 18 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz
HF-S 2 24/39 TL5 220-240V
HF-S 3 36 TL-D 220-240V 50/60Hz
HF-S 3/4 14W TL5 220-240V
HF-S 3/4 24 TL5 220-240V 50/60Hz

Prigušnice za metal-halogene sijalice
HID-AV C 70W/I CDM Prolazna
HID-PV C 35W/P CDM bez poklopca
HID-PV C 35W/S CDM 220-240V
HID-PV C 50W/S CDM 220-240V
HID-PV C 70W/S CDM 220-240V
HID-PV C 150W/S MH/CDM 220-240V
HID-PV C 2x70W/S HID-PV m 35W/S CDM

Prigušnice za natrijum sijalice
BSL 35W L327 SDW-T Prigušnica
BSL 50W L307 SDW-T Prigušnica
BSN 100 L302I 230V 50Hz Prigušnica
BSN 100 L307-TS 230/240V 50Hz Prigušnica
BSN 100/150 L407 Prigušnica
BSN 150 L302I 230V 50Hz Prigušnica
BSN 250 L302I 230V Prigušnica
BSN 250 L407-ITS 230/240V Prigušnica
BSN 400 K407 230V 50Hz BSX 55 230V 50Hz
Prigušnica BSX 90 L40 230V 50Hz Prigušnica
BSX 180 H96 230V 50Hz Prigušnica
HID-PV 50/S SDW-TG 220-240V
Prigušnica HID-PV 100/S SDW-TG 220-240V
Prigušnica Kontroler CSLS 100 SDW-T 100W

Prigušnice za živine sijalice
BHL 80 L202 230V 50Hz Prigušnica
BHL 125 L202 230V 50Hz Prigušnica
BHL 250 L202 230V 50Hz Prigušnica
BHL 400 L202 230V 50Hz Prigušnica
BHL 400 L307-TS 230V 50Hz Prigušnica

Upaljači
SI 51 Plus HPI 250/400/1000
SI 52 HPI-T 1000/2000W 220-240V
SKD 578 220-240V 50/60Hz
SN 56 SON/MHN 1000/1800
SN 57 SON 50-70W 220-240V
SN 58-S SON 100-600 220-240V
SND 57 SON 50/70 CDO-TT 70 220-240V
SND 58-S SON/CDM/MH/HPI 35/600

                                                                                                                                                       

                               PREGLED ELEKTROMAGNETNIH I ELEKTRONSKIH PRIGUŠNICA VOSSLOH-SCHWABE

Elektronske prigušnice za fluo izvore svetla Vossloh-Schwabe
188666 1x18W, slim G13 uska
188136 1/2x18W G13 230V/50Hz
188137 1/2x36W G13, 2G10/11 230V/50Hz
188130 1/2x58W G13 230V/50Hz
188708 1X18/36W G13, 230V50Hz
188704 1X18/36W G13, 230V50Hz
188709 2X18/36W G13, 230V/50Hz
188705 2X18/36W G13, 230V/50Hz
188706 1X58W G13, 230V/50Hz
188707 2X58W G13, 230V/50Hz
188267 3/4x18W G13, 230V/50Hz
188660 4x18W G13, 230V/50Hz
188921 T5 1x14W/21W/28W/35W
188093 T5 1x14W/21W/28W/35W
188922 T5 2x 14W/21W/28W/35W
188094 T5 2x14W/21W/28W/35W
188095 T5 1x49W
188617 T5 2x49W
188140 T5 1x24W/39W, TC-L/F 1x18/24/36W, TC-L 1x40W
188616 T5 2x24W/39W, TC-L/F 2x18/24/36W, TC-L 2x40W
188142 T5 1x54W
188618 T5 2x54W, TC-L 2x55W
188144 T5 1x80W, TC-L 1x55W/80W
188619 T5 2x80W, TC-L 2x55W/80W
188116 T5 3/4x24W, T8 3/4x18W
188438 T5 3/4x14W

                                                                        

 

 

Special Philips lamps Broadway for Touring/Stage,Film/Studio,Cinema,Theater,DJ/Club,Architainment

Special HID lamps
MSR 400
MSR 575/2
MSR 700
MSR 1200
CDM-SA/T 150
MSD 200
MSD 250
MSD 575
MSD 700
MSD 1200
MSR 200 HR
MSR 400 HR
MSR 575 HR
MSR 1200 HR
MSR 2500 HR
MSR 4000 HR
MSR 6000 HR
MSR 12000 HR
MSR 18000 HR
MSR Gold 400 SA/2 DE
MSR Gold 575 SA/2 DE
MSR Gold 700 SA/2 DE
MSR Gold 1200 SA/DEE
MSR Gold 1200 SA/2 DE
MSR Gold 1510 SA/DEDE
MSI 575W
MSI 1200W
MSR 1200 SA/DE
MSI 2500W
MSI 4000W
MSI 6000W
MSI 12000W
MSR 700 SA

XENON LAMPS for CINEMA
Philips LTIX-700W
Philips LTIX-900W-H
Philips LTIX-1000W-HTP
Philips LTIX-1600W-HS
Philips LTIX-2000W-SHSC
Philips LTIX-2500W-HS
Philips LTIX-3000W-H
Philips LTIX-4000W-HTP
Philips LTlX-4200W-H
Philips LTIX-4500W-KTP
Philips LTIX-5000W-H
Philips LTIX-5002W-H
Philips LTIX-6000W-HTP
Philips LTIX-6002W-HS
Philips LTIX-7000WHS
Philips LTIX-8000W-HS
Philips LTIX-10000W-HS
Philips LTIX 2005W HSTP
Philips LTIX-4200W-CHETP
Philips LTIX-4201W-HEH
Philips LTIX-4202W-HEH S

                                                                                                                                      Na početak stranice